Categories
P8

P8 Reflecții asupra experienței

Reflectarea asupra unei activități realizate ne ajută să înțelegem mai bine de unde am pornit, unde am ajuns și, mai ales, ce am învățat pe parcurs. În acest capitol veți conștientiza cât de mult v-ați dezvoltat atitudinile, abilitățile, cunoștințele și înțelegerea critică referitoare la democrația participativă și acțiunea civică, lucrând împreună pe parcursul diferitelor etape ale proiectului.

Compararea proiectului clasei cu un proiect realizat de o altă clasă

Proiectul vostru este acum vizibil pe platforma online a programului, alături de cele ale altor clase care au parcurs aceiași pași, propunând politici publice pentru a soluționa diferite probleme din comunitățile lor.

În grupuri de 4-5 elevi, selectați de pe platformă un proiect realizat de o altă clasă, asigurându-vă că fiecare grup din clasă a ales un proiect diferit. Analizați proiectul și răspundeți împreună la următoarele întrebări:

 • Ce este similar și ce este diferit față de proiectul pe care l-a realizat clasa voastră?
 • Ce considerați că au învățat colegii din cealaltă clasă realizând acest proiect?

Fiecare grup prezintă apoi întregii clase principalele concluzii.

Recapitularea procesului parcurs

Reamintiți-vă pașii parcurși și împărtășiți cu colegii elemente concrete cum sunt:

De unde ați aflat despre problemele de pe lista inițială?

 • Cum ați luat decizia de selectare a problemei studiate?
 • Ce surse de informații scrise ați consultat?
 • Ce persoane interesante ați întâlnit?
 • Cu ce instituții și organizații ați intrat în contact?
 • Care au fost reacțiile care v-au rămas în memorie?
 • Cum ați colaborat cu colegii în analiza diferitelor soluții?
 • Cum ați selectat propunerea de politică publică?
 • Cum ați colaborat la finalizarea portofoliului?
 • Cum ați pregătit și organizat prezentarea publică?

Discutați cu colegii despre următoarele aspecte:

 1. Procesul – Cum v-ați simțit pe parcursul procesului:
  a. Ce v-a surprins?
  b. Ce a fost neclar?
  c. Ce v-a plăcut să faceți?
  d. Ce nu v-a plăcut să faceți?
  e. Ce ați vrea să faceți diferit într-un proiect asemănător?
 2. Rezultatele – Ce părere aveți despre rezultatele obținute:
  a. Despre portofoliul realizat?
  b. Despre prezentarea publică?
  c. Despre efectele proiectului vostru asupra altor persoane?

Ce ați învățat din întreaga experiență?

Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate pentru voi? Dați exemple de situații și aspecte concrete care să justifice evaluarea.

 1. Mi-am dat seama că este important să recunoaștem că toți oamenii au aceeași valoare, aceeași demnitate, au dreptul la același respect și la același set de drepturi ale omului și trebuie tratați în acord cu aceste principii.
 2. Am dobândit convingerea că societatea trebuie să funcționeze și să fie guvernată prin procese democratice care respectă principiile justiției, dreptății, egalității și statului de drept.
 3. Am arătat respect chiar și față de persoane cu care nu am fost de acord.
 4. Am simțit că aparțin comunității locale și că este important să fac ceva de care să beneficieze întreaga comunitate.
 5. Mi-am îndeplinit sarcinile cu conștiinciozitate.
 6. Mi-am asumat responsabilitatea pentru ceea ce nu am făcut bine și m-am străduit să remediez situația.
 7. Am dovedit încredere în capacitatea mea de a găsi soluții pentru a-mi îndeplini sarcinile.
 8. Am conștientizat că pot face lucruri pe care nu le-am făcut până acum și pot obține rezultatele dorite.
 9. Am dobândit convingerea că prin acțiunile mele pot schimba ceva în jurul meu.
 10. Nu m-am blocat în situații în care nu am fost sigur cum să procedez ci am încercat diferite variante.
 11. Am reușit să îndeplinesc o sarcină chiar dacă am considerat că ea nu a fost clar explicată.
 12. În situații când mi-am dat seama că nu știu anumite lucruri, am găsit surse de informație valide pentru a le afla.
 13. Mi-am organizat în mod autonom, fără să mi se spună ce să fac, un proces prin care să învăț ceva nou.
 14. Am dovedit capacitatea de a analiza, evalua și emite judecăți cu privire la texte, argumente, interpretări, probleme, evenimente, experiențe, într-un mod sistematic și logic.
 15. Am arătat atenție celor spuse de alte persoane, străduindu-mă să înțeleg ce spun.
 16. Am observat comportamentele altor persoane, gesturile, expresia feței, pentru înțelege ce vor să comunice.
 17. Am înțeles ce simt alte persoane în anumite situații.
 18. Am înțeles ce gândesc alte persoane încercând să privesc lucrurile din punctul lor de vedere.
 19. Am arătat simpatie pentru persoanele afectate de o problemă sau aflate în dificultate.
 20. Mi-am adaptat reacțiile și comportamentele în funcție de cerințele unei situații noi.
 21. Când am constatat că planul inițial nu funcționează, am căutat alte variante pentru a-mi atinge obiectivele.
 22. Am utilizat un limbaj adecvat situației de comunicare și persoanelor cărora m-am adresat.
 23. Am acordat atenție gesturilor mele și poziției corpului, pentru ca acestea să fie adecvate situațiilor în care m-am aflat.
 24. Am utilizat cu succes cunoașterea altor limbi pentru a contribui la îndeplinirea sarcinilor.
 25. Am înțeles importanța normelor de comunicare verbală și nonverbală în societate și faptul că oamenii comunică în moduri diferite.
 26. Am colaborat cu succes cu alți colegi în cadrul activităților de grup.
 27. Am ajutat grupul la depășirea unor situații dificile sau la clarificarea unor idei.
 28. Am contribuit la luarea unor decizii în mod democratic, ținând cont și de părerea celorlalți.
 29. Când am avut neînțelegeri sau divergențe cu colegii, m-am străduit să propun o soluție convenabilă pentru toți.
 30. Am ajutat colegi cu păreri diferite să găsească de comun acord o soluție care să țină cont de nevoile ambelor părți.
 31. Am conștientizat aspecte legate de propria persoană.
 32. Am dobândit cunoștințe despre instituțiile publice, politicile publice, atribuțiile și limitele instituțiilor, drepturile omului, rolul și responsabilitatea cetățenilor într-o societate democratică, legislație, procedurile de luare a deciziilor și modalitățile în care pot fi găsiți susținători pentru o idee.
 33. Am dobândit cunoștințe despre problema studiată.

DESCARCĂ LISTA DE AFIRMAȚII ÎN FORMAT EDITABIL

PROIECTUL VOSTRU ONLINE:

This image has an empty alt attribute; its file name is computer.jpg

www.cetateanul.intercultural.ro

Descrieți pe platformă cum a fost experiența Proiect: Cetățeanul pentru clasa voastră.