Categories
P6

P6 Finalizarea portofoliului clasei

Pe baza informaţiilor adunate în pașii anteriori puteţi finaliza acum portofoliul clasei. Portofoliul va conține cele mai relevante informaţii și documente obținute în timpul investigaţiei. Poate conţine, de asemenea, texte redactate de voi pe baza informațiilor obţinute, desene, fotografii, hărţi, grafice etc.

P6.1 Obiectivele și structura portofoliului

Portofoliul are patru obiective principale:

  1. Argumentarea importanței problemei identificate în comunitate și a nevoii de intervenție.
  2. Explicarea și evaluarea unor posibile soluții, cu avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, pentru a justifica propunerea clasei.
  3. Descrierea propunerii de politică publică formulate de clasă și argumentarea faptului că soluția aleasă nu încalcă prevederile constituționale.
  4. Demonstrarea modului în care cetățenii pot influența autoritățile responsabile să adopte politica publică propusă.

De aceea, portofoliul va fi structurat în patru părți:

Portofoliul va avea 2 secțiuni, o secțiune de prezentare (diapozitive, dacă se optează pentru prezentare în format electronic sau panouri, dacă se optează pentru prezentare în format fizic) și o secțiune de documentare (dosar).

Secțiunea de prezentare cuprinde materiale alese pentru a comunica în mod cât mai clar și elocvent mesajul corespunzător celor 4 obiective și poate include texte sintetice dar și declarații, extrase din presă, hărți, grafice, fotografii, desene etc., precum și lista cu cele mai importante surse de informare.

Secțiunea de documentare cuprinde cele mai importante și semnificative materiale ce susțin și justifică mesajul fiecărei secțiuni. Nu toate informațiile trebuie incluse dar pentru toate ideile principale din secțiunea de prezentare vor fi prezentate în această secțiune documente suport.