Categories
P5

P5 Dezvoltarea unui plan de acțiune

După ce clasa a ajuns la un acord cu privire la politica publică propusă pentru soluționarea problemei, urmează realizarea unui plan de acțiune cu privire la modul în care pot fi influențate autoritățile să adopte această politică publică.

Cetățenii au dreptul să facă propuneri dar autoritățile responsabile sunt cele care adoptă politicile publice.
Pentru ca aceste propuneri să fie discutate de instituțiile respective, cetățenii pot folosi diferite mijloace legale pentru a obține sprijin și pentru a influența deciziile cu privire la problema care îi preocupă.

Influențarea autorităților poate fi făcută, în mod legal și legitim, prin două tipuri de acțiuni:

 • Comunicarea directă a propunerii și a argumentelor pe care se bazează aceasta către instituția sau instituțiile responsabile;
 • Mobilizarea susținerii din partea unor persoane, instituții și organizații, precum și a publicului pentru propunerea formulată.

Chiar dacă este bine argumentată, propunerea voastră are șanse mai mari de a fi luată în discuție dacă are o susținere publică mai largă. Așadar, înainte de a transmite autorităților propunerea, este necesar să realizați un plan de mobilizare a susținerii comunității.

Pentru dezvoltarea planului parcurgeți următoarele etape:

 1. Identificați persoanele, instituțiile, organizațiile și grupurile de persoane care au sau pot avea influență asupra autorităților și care sunt interesate într-un fel sau altul de problema studiată.
 2. Stabiliți, pentru fiecare dintre acestea, ce poziție ar putea avea față de propunerea pe care ați formulat-o:
  a. Ar susține politica propusă (ar fi avantajate de aceasta sau schimbarea propusă corespunde cu principii și valori pe care acestea le susțin)?
  b. Ar avea o poziție indiferentă?
  c. S-ar opune unei asemenea inițiative (ar avea ceva de pierdut sau schimbarea propusă nu corespunde cu principii și valori pe care acestea le susțin)?
 3. Stabiliți cum ați putea comunica propunerea voastră astfel încât să-i convingeți pe cei care ar avea o poziție de susținere să vă sprijine în influențarea autorităților, în sensul adoptării politice propuse de clasa voastră.
 4. Stabiliți cum ați putea să limitați opoziția din partea grupurilor cu interese contrare, de exemplu, explicând beneficiile pentru ansamblul comunității aduse de propunerea voastră.

Pe baza elementelor identificate, redactați un plan pentru obținerea sprijinului de la

 • persoane a căror susținere poate influența decizia autorităților (aleși la nivel local, județean, național, european, specialiști, jurnaliști etc.);
 • instituții publice și organizații neguvernamentale;
 • grupuri de interes din comunitate (de exemplu locuitori dintr-o anumită zonă, anumite categorii de cetățeni, grupuri religioase, sindicate etc.).

În acest plan, menționați ce tip de sprijin solicitați de la fiecare categorie și cum veți proceda pe a-l obține.

Există diferite modalități de obținere a sprijinului, de exemplu:

 • lansarea unei petiții sau a unui apel public către autorități la care să obțineți semnături sau confirmări pe rețelele de socializare din partea cetățenilor;
 • publicarea unui articol în presa scrisă sau online (cu încurajarea cititorilor de a-l transmite și altor persoane din rețelele lor);
 • contactarea unor instituții a căror activitate este influențată negativ de problema analizată și
  solicitarea unui punct de vedere oficial;
 • contactarea unor ONG-uri care fac parte din grupuri consultative pe lângă administrație (Instituția prefectului sau primăria au înființat astfel de grupuri pe probleme de tineret, în domeniul social, pentru integrarea romilor, în domeniul turismului etc.);
 • contactarea unor rețele de ONG-uri active în domeniul respectiv;
 • contactarea unor parlamentari sau lideri politici care pot să influențeze conducerea instituțiilor publice prin declarații publice sau prin intermediul partidului politic din care fac parte.

Redactați o scrisoare oficială către instituția (sau instituțiile) cu responsabilități în implementarea propunerii clasei, în care să:

 • explicați importanța problemei și necesitatea luării unor măsuri sub forma unei politici publice;
 • descrieți opțiunile analizate și soluția pe care o propuneți;
 • menționați cine sunt persoanele și grupurile din comunitate care ar susține politica publică propusă de voi.

Pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro găsiți un model de scrisoare oficială. Transmiteți această scrisoare autorităților cu cel puțin 10 zile înainte de prezentarea publică, pentru a avea suficient timp să primiți un răspuns.

Precizări:

 • Planul de acțiune nu se referă la ceea ce pot face cetățenii pentru a soluționa problema ci la influențarea autorităților în sensul adoptării politicii publice propuse de clasă.
 • Activitatea din cadrul acestui proiect este în primul rând o activitate de învățare. De aceea, nu este necesară punerea în aplicare a planului de obținere a sprijinului dar este importantă elaborarea acestuia.
 • Transmițând către autorități o scrisoare oficială în care argumentați propunerea și semnalați sprijinul de care s-ar putea bucura aceasta în comunitatea locală vă exercitați rolul de cetățeni activi și responsabili. Pot fi mai multe tipuri de răspuns la această scrisoare:

o Acceptarea propunerii și adoptarea politicii publice
o Refuzarea propunerii cu prezentarea de argumente
o Un mesaj de mulțumire fără luarea în considerare a propunerii
o Punerea pe agenda locală a problemei și adoptarea unei soluții diferite de cea propusă.

Este important să înțelegem că nu toate propunerile, chiar dacă sunt bine argumentate și susținute, vor fi acceptate. Sunt importante și punerea pe agenda publică a unei probleme și atragerea atenției autorităților asupra unor posibile soluții. Uneori, soluția propusă poate fi repusă în dezbaterea publică după o perioadă de timp, când anumite condiții îi pot facilita aplicarea.

Scrisoare pentru autoritati model (format docx)

PORTOFOLIU

Pentru completarea portofoliului păstrați textele redactate și documentele suport identificate pentru obținerea sprijinului de la persoane, grupuri, organizații sau instituții. Păstrați, de asemenea, o copie a scrisorii oficiale trimise la autoritățile publice identificate ca fiind responsabile de problema studiată.

PROIECTUL VOSTRU ONLINE:

www.cetateanul.intercultural.ro

A. Descrieți planul de obținere a sprijinului pentru soluția propusă;
B. Încărcați textul scrisorii oficiale transmise instituției publice cu responsabilități în implementarea propunerii clasei.