Categories
P4

P4.3 Verificarea constituționalității și compatibilității cu normele Uniunii Europene

Constituția României garantează accesul egal al tuturor cetățenilor la drepturile fundamentale și reprezintă cadrul general al tuturor politicilor publice din România. În unele domenii, politicile publice sunt adoptate la nivel național, de Parlament sau de Guvern, în timp ce în alte domenii deciziile se iau la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să verificați dacă politica publică pe care o propune clasa voastră:

  • nu încalcă drepturile fundamentale ale omului, așa cum sunt ele specificate în Constituția României, și nici alte prevederi constituționale;
  • nu contravine normelor prevăzute în legislația Uniunii Europene;
  • este în atribuțiile autorităților ce activează la nivel local sau județean.

Pentru a face această verificare puteți:

− Consulta articolele din Titlul II din Constituția României și analiza dacă aplicarea politicii publice propuse afectează accesul egal la drepturile fundamentale al tuturor persoanelor.

− Solicita opinia unui specialist pentru a verifica dacă politica propusă este compatibilă cu normele legale naționale și ale Uniunii Europene și dacă autoritățile vizate au într-adevăr autoritatea de a lua decizii în domeniul respectiv. Acest lucru se poate face prin:

  • Solicitarea în scris (prin email) a opiniei din partea unui specialist;
  • Vizitarea unui specialist la locul de muncă pentru a obține opinia sa;
  • Invitarea unui specialist în clasă pentru a vă explica repartizarea atribuțiilor între instituțiile locale, județene, naționale și europene și a vă sprijini în validarea politicii publice propuse.

O variantă simplă de a argumenta faptul că soluția propusă respectă drepturile omului și este conformă prevederilor Constituției României și normelor Uniunii Europene este identificarea unei politici publice similare deja adoptate în localitatea voastră sau în altă localitate din România.

Temă:

Declarație privind constituționalitatea și conformitatea cu normele naționale și ale Uniunii Europene
Scrieți o declarație de două paragrafe, în care să argumentați faptul că politica clasei voastre nu încalcă drepturile omului, Constituția României și nici normele Uniunii Europene. Mai jos găsiți un model de declarație.

Act normativ sau decizie administrativă

Dacă propunerea voastră va fi adoptată de o instituție publică, ea va fi inclusă într-un act normativ (de exemplu, Hotărâre de Consiliu Local, Hotărâre de Consiliu Județean etc.) sau într-un document administrativ care să pună în practică soluția clasei.

Pentru a veni în sprijinul autorităților, clasa voastră poate redacta un proiect de act normativ sau de decizie administrativă pe care să îl transmită autorităților responsabile. În acest sens, țineți cont de următoarele aspecte:

  • studiați mai multe acte normative sau documente administrative de tipul respectiv și identificați structura și modul de formulare a conținutului;
  • identificați etapele procesului de adoptare a documentului respectiv (de exemplu, cine poate avea inițiativa, discutarea în comisii, supunerea spre dezbatere publică, dezbaterea în plen, adoptarea prin vot, publicarea și implementarea);
  • identificați actele normative la care trebuie să faceți referire în documentul elaborat;
  • redactați conținutul proiectului de act normativ sau de document administrativ, atât cât este posibil în baza informațiilor disponibile.

De aici puteți descărca un document cu informații despre redactarea proiectelor de acte normative.

Declarația de constituționalitate model (extensie docx)

PORTOFOLIU

Pentru completarea portofoliului păstrați scurte descrieri ale celor trei soluții analizate, cu avantajele și dezavantajele identificate. De asemenea, păstrați descrierea politicii publice propuse de clasă, declarația de constituționalitate și proiectul de act normativ sau de decizie administrativă.

PROIECTUL VOSTRU ONLINE:

www.cetateanul.intercultural.ro

Introduceți pe platformă:
A. lista cu cele trei soluții posibile analizate de clasa voastră pentru rezolvarea problemei;
B. descrierea politicii publice propuse de clasa voastră.