Categories
P3

P3 Culegerea de informații despre problema selectată

Acum, după ce clasa a ales, de comun acord, o problemă, următorul pas este să adunați informații relevante despre problema respectivă și despre politicile publice existente sau posibile pentru soluționarea problemei. Pentru o bună înțelegere a problemei este important să adunați informații din cât mai multe surse. Apoi, comparați informațiile obținute și folosiți sursele cele mai credibile pentru o descriere corectă a problemei.

P3.1 Identificarea surselor de informare

Stabiliți o listă cu principalele surse de informații privind problema studiată și identificați modalitățile prin care puteți avea acces la acestea. Mai jos găsiți câteva sugestii. Citiți și apoi discutați lista și recomandările privind contactarea diferitelor surse. De exemplu, puteți invita în clasă, cu acordul cadrului didactic, persoane care vă pot împărtăși ceea ce știu ele despre problema pe care o studiați. Decideți care sunt sursele cele mai importante. Apoi împărțiți-vă în echipe de cercetare și repartizați-vă sursele astfel încât să nu existe suprapuneri. Folosiți-vă de întrebările ajutătoare din subcapitolul Înregistrarea informațiilor.

Veți observa că diferite surse pot avea opinii diferite cu privire la problemă. De exemplu, dacă ați ales o problemă de mediu veți constata că organizațiile care militează pentru protecția mediului pot avea perspective foarte diferite de unele companii private.

În funcție de obligația pe care o au de a transmite informații, sursele de informații se pot încadra în două categorii: (1) instituțiile publice, care, conform legii, au obligația de a transmite informațiile solicitate de către cetățeni și (2) organizații private, persoane, firme, organizații neguvernamentale, care nu au astfel de obligații și care pot decide să ofere sau nu informațiile solicitate.

1. Instituții ale administrației publice

Instituțiile responsabile pentru elaborarea sau implementarea de politici publice în domeniul problemei studiate ar putea avea deja în vedere această problemă sau ar putea avea experiențe anterioare cu probleme similare. Informații despre activitatea instituțiilor sunt disponibile pe site-urile lor. Instituțiile publice sunt obligate să publice pe site-urile lor rapoarte anuale. De asemenea, birourile de relații cu publicul sau departamentele specializate ale instituțiilor cu atribuții în domeniul vizat vă pot oferi informații despre problema care vă interesează, precum șidespre ceea ce fac autoritățile pentru a o soluționa. De exemplu, la Primărie e posibil să existe un departament pentru domeniul în care se situează problema voastră. Contactați pe email, telefonic sau printr-o scrisoare aceste instituții.

Dacă vă adresați în scris (prin email, fax, poștă sau depunerea unei scrisori la registratură), conform Legii accesului la informațiile de interes public, instituțiile sunt obligate să vă dea un răspuns în termen de 10 zile sau, dacă durata necesară identificării și transmiterii informației depășește 10 zile, răspunsul vă va fi comunicat în maximum 30 de zile, dar veți fi înștiințați despre acest fapt, în termen de 10 zile. Pentru aceasta este important să scrieți explicit faptul că solicitați informațiile în baza Legii accesului la informațiile de interes public. Dacă este importantă o discuție directă cu reprezentanții acestor instituții, va fi necesar să vă programați în audiență la secretariat.

2. Alte surse de informații

Dacă în cazul instituțiilor publice este suficient să identificați printr-o căutare pe internet site-ul oficial unde găsiți, fie direct informații, fie datele de contact pentru a solicita în scris răspunsuri la întrebări, sau o audiență, în cazul celorlalte tipuri de surse, este necesar un proces de colectare a datelor cu mai multe componente:

a. Identificarea de documente relevante, inclusiv legi care stabilesc atribuțiile diferitelor instituții dar și hotărâri ale consiliilor locale, studii, cercetări, publicații, articole, texte publicate online, pe bloguri sau site-uri – căutând online sau la biblioteci puteți găsi publicații de diferite tipuri privind tematica problemei studiate. De exemplu, puteți astfel afla cum au fost soluționate probleme similare în alte localități din țară sau din alte țări. Atunci când citiți un material despre problema care vă interesează, este important să acordați atenție următoarelor aspecte:

  • i. Validarea sursei: cine este autorul sau cine a publicat materialul? Care este orientarea autorului față de problemă? În cazul în care autorul susține un anumit punct de vedere, în condițiile în care există o controversă pe tema respectivă, identificați și materiale ale unor autori ce susțin opinii alternative, pentru a le putea compara argumentele. Dacă ați identificat informații pe Wikipedia, verificați dacă sunt citate sursele și eventual consultați și link-urile menționate acolo.
  • ii. Validarea informației: verificați pertinența datelor pe care se bazează materialul. Analizați și când a fost publicat acesta. Dacă a fost publicat cu mult timp în urmă, este posibil ca situația să se fi schimbat și analiza să nu mai fie relevantă.
  • iii. Accesibilitatea informației: dacă ați identificat un text foarte lung sau cu un limbaj de specialitate foarte tehnic, este preferabil să căutați un text care îi prezintă sintetic mesajul într-un limbaj mai ușor de înțeles.

b. Identificarea de organizații, specialiști și alte persoane cheie

Organizații și grupuri de interes – Există organizații neguvernamentale ce activează în domeniul vizat de problema pe care o studiați sau grupuri de interes care se preocupă de problema respectivă sau de altele asemănătoare. Este posibil să fi aflat deja despre unele dintre acestea în faza în care ați identificat problemele comunității. Obțineți, de la persoane care le cunosc activitatea sau prin căutare online, datele lor de contact (email sau telefon) pentru a le cere informații. Dacă aceste organizații activează la nivel local, puteți chiar să stabiliți o întâlnire cu reprezentați ai lor. Dacă nu, puteți contacta organizații din alte orașe sau chiar din alte țări.

Specialiști în domeniul juridic și în domenii legate de problema studiată – Specialiștii în domeniul juridic cunosc bine procedurile legate de adoptarea politicilor publice. Dacă cunoașteți persoane care lucrează în domeniul juridic, le puteți solicita sprijinul. Puteți găsi online eventuale asociații de profil sau Baroul cel mai apropiat. În funcție de domeniul la care se referă problema studiată, puteți contacta specialiști care să vă ofere informații sau să vă răspundă la întrebări despre diferite soluții. Există și site-uri sau platforme online centrate pe diverse teme, unde puteți să puneți întrebări și primiți răspunsuri de la specialiști.

Jurnaliști și bloggeri – Puteți, de asemenea, contacta direct jurnaliști sau bloggeri care au abordat în articolele lor problema care vă interesează, pentru afla mai multe informații, pentru a obține acces la materiale suplimentare sau la fotografii.

Birouri parlamentare – Reprezentanții aleși în Parlamentul României, deputați sau senatori, respectiv reprezentanții în Parlamentul European, cunosc în general problemele cu care se confruntă comunitățile din zona pe care o reprezintă și sprijină autoritățile locale pentru soluționarea lor. Ei au un birou parlamentar în comunitatea voastră sau în apropiere. Puteți găsi adresa și numărul de telefon online. Fiecare birou parlamentar are una sau mai multe persoane care se ocupă de relațiile cu publicul și care poate și trebuie să ofere informațiile solicitate oricăror cetățeni interesați.

c. Consultarea cetățenilor din localitate – Pentru a obține informații de la cetățenii din localitate puteți realiza un sondaj de opinie online sau pe stradă. Alegeți cu grijă întrebările pe care le includeți în chestionar pentru a putea obține informațiile necesare fără a solicita prea mult timp din partea respondenților. De asemenea, includeți în chestionar întrebări referitoare la datele demografice (vârstă, sex, cartierul în care locuiesc, nivelul de educație etc.). Astfel, veți putea afla în ce măsură problema afectează diferite categorii de cetățeni și opinia acestora cu privire la anumite soluții.