Categories
P2

P2.2 Criteriile de selecție

În unele cazuri, elaborarea de acte normative pentru soluționarea problemei este relativ simplă și corespunde capacităților administrative și financiare existente, presupunând alocarea transparentă, eficientă și echitabilă a resurselor publice disponibile. În alte cazuri, problemele sunt mai dificil de soluționat, necesitând resurse financiare ce depășesc capacitățile existente și implică uneori colaborarea între instituții locale, naționale și europene.

Unele probleme afectează un număr mare de cetățeni sau întreaga comunitate, în timp ce altele au legătură cu un grup restrâns de membri ai comunității. Desigur, unele probleme afectează direct elevii din școala voastră. Clasa voastră va avea sarcina să aleagă o problemă a comunității locale pentru care să propună ca soluție o politică publică. Deși problemele care afectează direct elevii din școala voastră vă pot părea mai accesibile, nu este necesar să vă limitați la ele. Puteți aborda cu succes orice problemă importantă a comunității.

Problema pe care o veți selecta trebuie să îndeplinească mai multe criterii:

  • să presupună adoptarea sau modificarea unei politici publice;
  • să fie o problemă considerată importantă de cetățenii din localitatea voastră;
  • autoritățile publice responsabile de adoptarea de acte normative în domeniul respectiv să fie situate la nivel local sau județean.