Legi importante pentru proiectul vostru

Constituția RomânieiLegea fundamentală, în care sunt precizate, între altele, principiile fundamentale ale democrației, drepturile și îndatoririle cetățenilor, instituțiile statutului și relațiile dintre acestea. Nicio altă lege nu poate avea prevederi contrare Constituției. Legea Administrației Publice LocalePrecizează atribuțiile Consiliilor Județene, ale Consiliului General al Municipiului București, ale Consiliilor Locale, ale Primarilor și Prefecților. Legea privind accesul … Continue reading Legi importante pentru proiectul vostru