Introducere

Puteți descărca varianta în pdf de aici.

Acest ghid prezintă un proces desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni care va sprijini clasa voastră în înțelegerea modului în care funcționează instituțiile publice, a procedurilor prin care se iau deciziile și a rolului pe care îl au cetățenii într-o societate democratică.

Cetățenii unui stat democratic au dreptul de a-și exprima opiniile cu privire la problemele din comunitatea lor, precum și la problemele naționale și internaționale. De asemenea, aceștia au dreptul de a încerca să influențeze autoritățile publice să ia anumite decizii cu privire la problemele respective. Pentru a-și putea exersa aceste drepturi cetățenii trebuie să înțeleagă care instituții publice sunt responsabile de soluționarea problemelor și care sunt mecanismele de influențare a lor.

Urmând indicațiile profesorului și pe cele descrise în acest ghid, veți colabora cu colegii voștri pentru a alege și a analiza o problemă care afectează direct comunitatea în care trăiți și veți comunica autorităților
publice responsabile o propunere de soluționare a acestei probleme printr-o politică publică.

Principalele etape pe care le veți parcurge în cadrul acestui proiect sunt:

P1 – Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice
P2 – Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră
P3 – Culegerea de informații despre problema selectată
P4 – Elaborarea unei propuneri de politică publică
P5 – Dezvoltarea unui plan de acțiune
P6 – Finalizarea portofoliului clasei
P7 – Prezentarea portofoliului
P8 – Reflecții asupra experienței

P2 P3 P4 P5 P6 cuprind Completarea portofoliului

Activitățile se vor desfășura atât în cadrul orelor, cât și în afara acestora și presupun o serie de interacțiuni importante:

  • interacțiunea directă cu autoritățile publice, cu membri ai comunității locale, cu reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale sau ai mass-media;
  • colaborarea între elevi (clasa nu va putea finaliza procesul dacă unii elevi nu își îndeplinesc sarcinile pe care și le asumă) și luarea unor decizii în mod democratic.

Pentru realizarea activităților puteți cere oricând sprijinul profesorului sau al altor adulți care v-ar putea ajuta. Rețineți însă că voi sunteți cei care iau deciziile privind problema ce va fi studiată și soluția pe
care o propuneți.

Vă dorim succes!