Categories
P3

Înregistrarea informațiilor

Întrebările de mai jos se referă la tipurile de informații care sunt necesare pentru realizarea tuturor secțiunilor portofoliului și pot fi luate ca reper pentru a pregăti interviurile, convorbirile telefonice sau scrisorile trimise, precum și pentru a selecta din conținutul publicațiilor consultate informațiile cele mai relevante cu privire la problema studiată.

 1. Cât de importantă este problema aceasta în comunitate (pe cine afectează; cât de grav este impactul ei pe termen scurt și pe termen lung)?
 2. Care ar putea fi cauzele acestei probleme?
 3. Ce instituții publice sunt responsabile de această problemă?
 4. Ce fac aceste instituții cu privire la problemă? Care sunt politicile publice existente referitoare la problema studiată?
 5. Dacă există politici publice pe aceast temă, din ce motiv ele nu au rezolvat problema?
 6. Ce dezacorduri există în comunitate cu privire la politicile existente sau la modurile în care se ocupă oficialitățile de această problemă?
 7. Care sunt organizațiile, grupurile sau personalitățile care și-au exprimat părerea despre această problemă?
  a. Care este motivația interesului lor față de această problemă
  b. Ce poziție au adoptat?
  c. Care sunt avantajele și dezavantajele poziției adoptate de ele?
  d. Cum încearcă acestea să influențeze autoritățile să adopte poziția lor privind această problemă?
  e. Cum am putea afla, eu și colegii mei, mai multe informații despre poziția lor?
 8. Este această problemă prezentă și în alte localități din țară sau din alte țări? Dacă da, care sunt soluțiile găsite în aceste locuri?

Pentru fiecare sursă consultată, înregistrați pe o fișă separată următoarele informații:

Sursa informației:
o Pentru textele consultate: titlul, autorul, data publicării, locul publicării (de exemplu, editura sau link la textul online);
o Pentru persoane: numele și funcția sau rolul în comunitate;
o Pentru chestionare anonime: numărul de respondenți, modul de distribuire a chestionarului;
Întrebările (din lista de 8 întrebări de mai sus) la care ați obținut răspunsuri și care sunt informațiile obținute la fiecare întrebare;
Anexele relevante (de exemplu, fotografii, site-uri de internet, link-uri la documente sau materiale video, înregistrări ale interviurilor, chestionarele completate etc.);
Numele elevilor care au contribuit la obținerea informațiilor și la completarea fișei.

Formular pentru înregistrarea informațiilor – Pasul 3 (extensie pdf)

Formular pentru înregistrarea informațiilor – Pasul 3 (extensie docx)