Cuprins Ghid

Introducere

Pasul 1. Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice

P1.1 Politicile publice
P1.2 Ce este și ce nu este o politică publică?
P1.3 Relația dintre problemele comunității și politicile publice
Formular de identificare a problemelor

Pasul 2. Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră

P2.1 Stabilirea procedurii de selectare a problemei clasei
P2.2 Criteriile de selecție
P2.3 Selectarea problemei
Analiza problemelor identificate
Aplicarea procedurii de selecție

Pasul 3. Culegerea de informații despre problema selectată

P3.1 Identificarea surselor de informare
P3.2 Recomandări pentru obținerea și documentarea informației
Înregistrarea informațiilor

Pasul 4. Elaborarea unei propuneri de politică publică

P4.1 Examinarea alternativelor pentru soluționarea problemei
P4.2 Soluția propusă pentru rezolvarea problemei
P4.3 Verificarea constituționalității și compatibilității cu normele Uniunii Europene

Pasul 5. Dezvoltarea unui plan de acțiune

Pasul 6. Finalizarea portofoliului clasei

P6.1 Obiectivele și structura portofoliului
P6.2 Instrucțiuni pentru realizarea portofoliului

P6.3 Criteriile de evaluare a portofoliului

Pasul 7. Prezentarea portofoliului
P7.1 Pregătirea conținutului prezentării
P7.2 Desfășurarea prezentării

Pasul 8. Reflecții asupra experienței
P8.1 Compararea proiectului clasei cu un proiect realizat de o altă clasă
P8.2 Recapitularea procesului parcurs
Ce ați învățat din întreaga experiență?

Instituțiile din România și rolul lor în elaborarea politicilor publice
Legi importante pentru proiectul vostru

Vizitează platforma cetateanul