Categories
P1

P1.2 Ce este și ce nu este o politică publică?

Putem diferenția trei tipuri de acțiuni prin care membrii unei societăți se organizează pentru a gestiona diferite aspecte comune:

  • acțiuni ce țin de sfera privată;
  • acțiuni ce țin de sfera societății civile;
  • acțiuni ale autorităților publice.

În sfera privată, persoanele cu anumite interese și preocupări se asociază pentru a-și urmări interesele de grup, respectând legea și nedorind intervenții nejustificate ale autorităților în activitatea lor. Acestea pot avea scopuri economice (de exemplu, companiile private) dar și scopuri ne-economice (de exemplu, biserica, asociația de proprietari a unui imobil cu mai multe apartamente, asociația părinților).

Societatea civilă presupune asocierea din proprie inițiativă a unor cetățeni pentru a-și proteja și a-și promova interesele comune, pe cele ale anumitor grupuri din societate sau anumite principii și idei. Aceste asocieri iau cel mai frecvent forma unor „organizații neguvernamentale“ (ONG). Ele pot contribui la monitorizarea și influențarea acțiunilor autorităților publice dar pot și sprijini autoritățile în îmbunătățirea situației în anumite domenii.

Autoritățile publice includ instituțiile publice de orice nivel (locale, județene, naționale sau europene) din toate cele trei domenii (legislativ, executiv, judecătoresc). Acestea elaborează și implementează politicile publice.

Fiecare din aceste entități poate găsi soluții la problemele dintr-o societate. În unele cazuri, anumite probleme existente la nivelul comunității sunt soluționate de grupuri de cetățeni sau de ONG-uri (societatea civilă). În alte cazuri, problemele necesită politici publice pentru a fi soluționate și atunci intră în responsabilitatea autorităților publice. Există, de asemenea, probleme care pot fi soluționate fie prin politici publice, fie prin soluții ale societății civile.

Exercițiu:

Pentru a înțelege diferența dintre soluții bazate pe o politică publică și soluții prin acțiuni ale societății civile citiți exemplele de mai jos și completați mai departe:

ProblemăSoluționare prin politici publiceSoluție a societății civile
Extinderea ambroziei, o plantă puternic alergenă ce afectează un număr mare de persoane din localitate.Hotărâre de consiliu local care prevede amenzi pentru proprietarii de terenuri care nu asigură cosirea, smulgerea sau erbicidarea terenurilor lor, pentru ca ambrozia să fie eradicată.Activități de voluntariat ale cetățenilor pentru cosirea, smulgerea sau erbicidarea terenurilor neîngrijite din localitatea/cartierul lor.
Copiii dintr-un cartier defavorizat nu au condiții acasă pentru a învăța și pentru a-și face temele.Autoritățile publice înființează un centru social-educativ în cartier.Un grup de pensionari se organizează pentru a oferi sprijin după ore copiilor din familii defavorizate.
Una dintre fabricile din localitate, deși respectă standardele oficiale de poluare, generează un miros care deranjează locuitorii.Hotărâre de consiliu local care prevede interzicerea funcționării oricărei fabrici în apropierea zonelor locuite, însoțită de concesionarea unui teren la 20 km de localitate și scutirea de impozite pe termen de 6 luni dacă fabrica se mută acolo, pentru a nu se pierde locurile de muncă respective.Organizațiile neguvernamentale scriu scrisori conducerii fabricii pentru a lua măsuri și fac o campanie adresată muncitorilor din fabrica respectivă.
Se generează blocaje în trafic într-o intersecție intens circulată din cauza unui flux constant de pietoni ce traversează strada.Decizia primăriei de construire a unui pasaj subteran pentru pietoni.Această problemă nu poate fi soluționată decât prin decizii ale autorităților.
Trei familii de refugiați din Siria s-au mutat în cartier și au nevoie de sprijin pentru a cunoaște zona, instituțiile locale etc.Fiind vorba de un grup mic de persoane cu nevoi specifice, nu se justifică adoptarea unei politici publice locale.O organizație locală le acordă sprijin în stabilirea de contacte în cadrul comunității și în accesarea serviciilor publice și private din localitate.
Râul/lacul din comunitate este poluat și plin de gunoaie.
Există un număr din ce în ce mai mare de tineri cu probleme de obezitate.
Cetățenii din localitate aruncă hârtii, mucuri de țigări și alte gunoaie pe jos.

Acest proiect se focalizează nu pe soluțiile pe care le poate aduce societatea civilă ci pe formularea de propuneri de politici publice ca soluții la problemele comunității.

Cetățenii pot participa la elaborarea de politici publice la toate nivelurile (local, județean, național și
european). Iată câteva exemple de modalități concrete de participare publică:

  • contactarea instituțiilor publice prin mesaje pe site-urile acestora, prin email sau telefon, pentru a solicita informații sau pentru a face propuneri;
  • participarea la ședințe publice (inclusiv asistarea la ședințele consiliului local);
  • convingerea altor cetățeni să sprijine o anumită propunere de politică publică;
  • participarea la demonstrații și proteste;
  • realizarea de cercetări care să argumenteze nevoia de schimbare sau să testeze o soluție;
  • organizarea sau susținerea de campanii, evenimente și manifestații pe rețelele de socializare.

Realizând acest proiect vă veți dezvolta competențele necesare pentru a fi cetățeni activi și a participa în mod constructiv la îmbunătățirea modului în care instituțiile publice își îndeplinesc responsabilitățile. Veți înțelege cum puteți identifica problemele comunității, cum puteți obține informații despre ele și găsi soluții pentru rezolvarea lor. Veți putea diferenția cu ușurință între problemele care sunt de competența autorităților publice și problemele care pot fi soluționate de societatea civilă. De asemenea, veți învăța cum puteți influența autoritățile publice să ia în considerare propunerile voastre.