Categories
P8

P8 Reflecții asupra experienței

Reflectarea asupra unei activități realizate ne ajută să înțelegem mai bine de unde am pornit, unde am ajuns și, mai ales, ce am învățat pe parcurs. În acest capitol veți conștientiza cât de mult v-ați dezvoltat atitudinile, abilitățile, cunoștințele și înțelegerea critică referitoare la democrația participativă și acțiunea civică, lucrând împreună pe parcursul diferitelor etape ale proiectului.

Compararea proiectului clasei cu un proiect realizat de o altă clasă

Proiectul vostru este acum vizibil pe platforma online a programului, alături de cele ale altor clase care au parcurs aceiași pași, propunând politici publice pentru a soluționa diferite probleme din comunitățile lor.

În grupuri de 4-5 elevi, selectați de pe platformă un proiect realizat de o altă clasă, asigurându-vă că fiecare grup din clasă a ales un proiect diferit. Analizați proiectul și răspundeți împreună la următoarele întrebări:

 • Ce este similar și ce este diferit față de proiectul pe care l-a realizat clasa voastră?
 • Ce considerați că au învățat colegii din cealaltă clasă realizând acest proiect?

Fiecare grup prezintă apoi întregii clase principalele concluzii.

Recapitularea procesului parcurs

Reamintiți-vă pașii parcurși și împărtășiți cu colegii elemente concrete cum sunt:

De unde ați aflat despre problemele de pe lista inițială?

 • Cum ați luat decizia de selectare a problemei studiate?
 • Ce surse de informații scrise ați consultat?
 • Ce persoane interesante ați întâlnit?
 • Cu ce instituții și organizații ați intrat în contact?
 • Care au fost reacțiile care v-au rămas în memorie?
 • Cum ați colaborat cu colegii în analiza diferitelor soluții?
 • Cum ați selectat propunerea de politică publică?
 • Cum ați colaborat la finalizarea portofoliului?
 • Cum ați pregătit și organizat prezentarea publică?

Discutați cu colegii despre următoarele aspecte:

 1. Procesul – Cum v-ați simțit pe parcursul procesului:
  a. Ce v-a surprins?
  b. Ce a fost neclar?
  c. Ce v-a plăcut să faceți?
  d. Ce nu v-a plăcut să faceți?
  e. Ce ați vrea să faceți diferit într-un proiect asemănător?
 2. Rezultatele – Ce părere aveți despre rezultatele obținute:
  a. Despre portofoliul realizat?
  b. Despre prezentarea publică?
  c. Despre efectele proiectului vostru asupra altor persoane?

Ce ați învățat din întreaga experiență?

Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate pentru voi? Dați exemple de situații și aspecte concrete care să justifice evaluarea.

 1. Mi-am dat seama că este important să recunoaștem că toți oamenii au aceeași valoare, aceeași demnitate, au dreptul la același respect și la același set de drepturi ale omului și trebuie tratați în acord cu aceste principii.
 2. Am dobândit convingerea că societatea trebuie să funcționeze și să fie guvernată prin procese democratice care respectă principiile justiției, dreptății, egalității și statului de drept.
 3. Am arătat respect chiar și față de persoane cu care nu am fost de acord.
 4. Am simțit că aparțin comunității locale și că este important să fac ceva de care să beneficieze întreaga comunitate.
 5. Mi-am îndeplinit sarcinile cu conștiinciozitate.
 6. Mi-am asumat responsabilitatea pentru ceea ce nu am făcut bine și m-am străduit să remediez situația.
 7. Am dovedit încredere în capacitatea mea de a găsi soluții pentru a-mi îndeplini sarcinile.
 8. Am conștientizat că pot face lucruri pe care nu le-am făcut până acum și pot obține rezultatele dorite.
 9. Am dobândit convingerea că prin acțiunile mele pot schimba ceva în jurul meu.
 10. Nu m-am blocat în situații în care nu am fost sigur cum să procedez ci am încercat diferite variante.
 11. Am reușit să îndeplinesc o sarcină chiar dacă am considerat că ea nu a fost clar explicată.
 12. În situații când mi-am dat seama că nu știu anumite lucruri, am găsit surse de informație valide pentru a le afla.
 13. Mi-am organizat în mod autonom, fără să mi se spună ce să fac, un proces prin care să învăț ceva nou.
 14. Am dovedit capacitatea de a analiza, evalua și emite judecăți cu privire la texte, argumente, interpretări, probleme, evenimente, experiențe, într-un mod sistematic și logic.
 15. Am arătat atenție celor spuse de alte persoane, străduindu-mă să înțeleg ce spun.
 16. Am observat comportamentele altor persoane, gesturile, expresia feței, pentru înțelege ce vor să comunice.
 17. Am înțeles ce simt alte persoane în anumite situații.
 18. Am înțeles ce gândesc alte persoane încercând să privesc lucrurile din punctul lor de vedere.
 19. Am arătat simpatie pentru persoanele afectate de o problemă sau aflate în dificultate.
 20. Mi-am adaptat reacțiile și comportamentele în funcție de cerințele unei situații noi.
 21. Când am constatat că planul inițial nu funcționează, am căutat alte variante pentru a-mi atinge obiectivele.
 22. Am utilizat un limbaj adecvat situației de comunicare și persoanelor cărora m-am adresat.
 23. Am acordat atenție gesturilor mele și poziției corpului, pentru ca acestea să fie adecvate situațiilor în care m-am aflat.
 24. Am utilizat cu succes cunoașterea altor limbi pentru a contribui la îndeplinirea sarcinilor.
 25. Am înțeles importanța normelor de comunicare verbală și nonverbală în societate și faptul că oamenii comunică în moduri diferite.
 26. Am colaborat cu succes cu alți colegi în cadrul activităților de grup.
 27. Am ajutat grupul la depășirea unor situații dificile sau la clarificarea unor idei.
 28. Am contribuit la luarea unor decizii în mod democratic, ținând cont și de părerea celorlalți.
 29. Când am avut neînțelegeri sau divergențe cu colegii, m-am străduit să propun o soluție convenabilă pentru toți.
 30. Am ajutat colegi cu păreri diferite să găsească de comun acord o soluție care să țină cont de nevoile ambelor părți.
 31. Am conștientizat aspecte legate de propria persoană.
 32. Am dobândit cunoștințe despre instituțiile publice, politicile publice, atribuțiile și limitele instituțiilor, drepturile omului, rolul și responsabilitatea cetățenilor într-o societate democratică, legislație, procedurile de luare a deciziilor și modalitățile în care pot fi găsiți susținători pentru o idee.
 33. Am dobândit cunoștințe despre problema studiată.

DESCARCĂ LISTA DE AFIRMAȚII ÎN FORMAT EDITABIL

PROIECTUL VOSTRU ONLINE:

This image has an empty alt attribute; its file name is computer.jpg

www.cetateanul.intercultural.ro

Descrieți pe platformă cum a fost experiența Proiect: Cetățeanul pentru clasa voastră.

Categories
P7

P7.2 Desfășurarea prezentării

 1. Deschiderea evenimentului
  Salutul de bun venit și prezentarea invitaților.
  Precizarea etapelor și a duratei prevăzute – explicați pe scurt că evenimentul va consta din prezentarea proiectului care are patru secțiuni, iar după finalizarea prezentării invitații vor avea ocazia să adreseze întrebări.
 2. Prezentarea orală a portofoliului
  Reprezentanții desemnați prezintă fiecare secțiune a portofoliului.
 3. Discuții cu invitații
  Moderatorul invită participanții să reacționeze la conținutul prezentării:
  a. Să ceară clarificări;
  b. Să solicite exemple;
  c. Să își exprime punctele de vedere.
 4. Încheierea evenimentului
  Mulțumiți tuturor pentru participare.

PROIECTUL VOSTRU ONLINE: www.cetateanul.intercultural.ro

La acest pas veți folosi platforma atât înainte cât și după eveniment, astfel:
A. Înainte de prezentarea publică, creați un eveniment pe platformă și folosiți link-ul generat pentru a invita diferite persoane la prezentarea publică a proiectului vostru.
B. După prezentarea publică, scrieți cine a participat la prezentarea publică, care au fost persoanele, instituțiile, organizațiile care au dat curs invitației voastre;
C. Încărcați textul discursului folosit la prezentarea portofoliului;
D. Încărcați fotografii de la prezentarea publică.
Portofoliul vostru va deveni public.

Categories
P7

P7 Prezentarea portofoliului

Când portofoliul clasei este gata, îl veți prezenta în fața unui auditoriu.
Prezentarea poate fi în fața unor reprezentanți ai instituțiilor vizate de proiect sau a unor persoane din comunitate. Aceasta presupune prezentarea ideilor celor mai importante din portofoliu și explicarea clară a poziției luate.

P7.1 Pregătirea conținutului prezentării

Este foarte important să pregătiți cu atenție nu doar suportul vizual ci și ceea ce veți spune la prezentare.

Nu vă bazați doar pe ceea ce scrie pe diapozitive / panouri. Acestea sunt un suport pentru prezentare, însă discursul vostru este cel care va acapara atenția audienței și va transmite mesajele principale ale proiectului. Unul din cele 6 grupuri este responsabil de pregătirea discursului. Acesta trebuie să fie clar, concis și interesant. Redactați textul discursului care va fi rostit la prezentarea proiectului. Acest lucru vă va ajuta să vă pregătiți cât mai bine și să puteți repeta discursul, însă la prezentarea publică trebuie să fiți pregătiți să îl rostiți fără a-l citi, folosindu-vă doar de cuvintele ajutătoare de pe diapozitive sau panouri.

Sfaturi pentru pregătirea prezentării:

 • Ritmul prezentării nu trebuie să fie nici foarte lent (ceea ce poate face ca publicul să își piardă atenția), nici foarte rapid (ceea ce poate face ca publicul să nu poată urmări firul prezentării și să nu înțeleagă despre ce este vorba). În medie, un discurs de 1300 de cuvinte durează 10 minute.
 • Textul prezentării trebuie să fie clar, concis, interesant, captivant. Chiar dacă ați redactat textul discursului, asigurați-vă că atunci când faceți prezentarea aceasta va suna natural, nu mecanic. Repetați prezentarea în fața colegilor, prietenilor și/sau a oglinzii.
 • Privirea trebuie îndreptată către audiență. Nu priviți spre portofoliu sau spre ecran, ci spre invitați sau spre public. Nu citiți cuvânt cu cuvânt texte din secțiunea de expunere a portofoliului. Nu citiți de pe foi.
 • Mâinile pot fi folosite pentru a gesticula, însă nu în exces. Nu țineți mâinile încrucișate în timpul prezentării. Deși la o primă vedere nu pare important, adesea prezentatorii nu știu ce să facă cu mâinile în timpul prezentării. Atunci când pregătiți prezentarea acordați atenției și limbajului corpului.
 • Schimbarea prezentatorilor trebuie făcută rapid și subtil, pentru a nu pierde timp sau atenția audienței. Asigurați-vă că fiecare vorbitor știe când îi vine rândul să prezinte și se află în apropierea locului de unde va vorbi.
 • Sala trebuie aranjată în așa fel încât invitații să vă vadă bine dar să poată vedea și portofoliul realizat și, dacă este cazul, ecranul pe care proiectați prezentarea.

Formulați, în câteva fraze, mesajul esențial al fiecăreia din cele 4 secțiunii ale portofoliului. Apoi, persoanele responsabile vor prezenta în fața clasei discursul pregătit. Persoanele care prezintă discursul pot fi același care l-au redactat sau pot fi alte persoane. În cadrul acestei prezentări pregătitoare, întreaga clasă va urmări:

 • dacă prezentarea reflectă corect și clar conținutul secțiunii respective din portofoliu;
 • dacă există suprapuneri sau repetiții între descrierile fiecărei secțiuni;
 • dacă există scăpări, elemente importante ce trebuie adăugate;
 • dacă prezentarea se încadrează în timpul prevăzut (maximum 15 minute dacă o singură clasă prezintă portofoliul la evenimentul public și maximum 8 minute dacă mai multe clase din școală prezintă).

Pe baza observațiilor formulate de colegi se va decide ce anume trebuie modificat în prezentarea fiecărui grup, în așa fel încât în ansamblu să rezulte o prezentare clară, completă și bine structurată. Este important, de asemenea, să cronometrați prezentarea, pentru a ști cu exactitate cât timp durează. Țineți cont și de timpul necesar schimbării prezentatorilor.

Organizarea prezentării

Fiecare elev din clasă va avea un rol în organizarea prezentării. Identificați ce elemente sunt necesare pentru o bună organizare, planificați când să se desfășoare acestea și stabiliți care elevi vor fi responsabili de fiecare aspect. Spre exemplu:

 1. Stabilirea datei, orei și locului (poate fi sala de clasă, sala festivă sau sala de sport a școlii, o altă sală disponibilă, spre exemplu, dintr-o instituție publică etc.). Poate fi necesară obținerea aprobării pentru utilizarea sălii;
 2. Stabilirea listei de invitați;
 3. Crearea unui eveniment pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro;
 4. Formularea invitației și includerea link-ului la evenimentul de pe platformă;
 5. Transmiterea invitațiilor;
 6. Invitarea presei locale (dacă doriți ca proiectul vostru să fie reflectat în presă) și/sau realizarea de afișe în școală (dacă doriți să invitați și elevi din alte clase, în măsura în care spațiul prevăzut și programul școlar permit acest lucru);
 7. Confirmarea telefonică a participării invitaților;
 8. Pregătirea sălii (locul unde vor sta invitații, afișarea portofoliului daca s-au folosit panouri sau instalarea și testarea echipamentului de proiecție dacă prezentarea este electronică);
 9. Așteptarea invitaților la intrare și conducerea lor în sală;
 10. Salutul de bun venit adresat participanților;
 11. Moderarea discuției ce urmează prezentării.
 12. Realizarea de fotografii.

Unul sau mai mulți elevi pot primi sarcina de a nota ideile importante și de a scrie apoi un articol despre eveniment pentru blogul clasei sau pentru revista școlii. Dacă toți participanții sunt de acord, puteți realiza și o înregistrare audio sau video a prezentării.

Categories
P6

P 6.3 Lista de control a calității unui portofoliu

Criterii pentru fiecare secțiune a portofoliului

Criterii pentru fiecare secțiune a portofoliului

Criterii pentru întregul portofoliu

Criterii pentru întregul portofoliu

PROIECTUL VOSTRU ONLINE

This image has an empty alt attribute; its file name is computer.jpg

www.cetateanul.intercultural.ro
Încărcați pe platformă portofoliul clasei.

Categories
P6

P6.2 Instrucțiuni pentru realizarea portofoliului

Sarcinile grupurilor pentru realizarea portofoliului

Parcurgând pașii anteriori ați obținut deja toate informațiile necesare și ați luat deciziile cu privire la politica publică propusă și la planul de acțiune pentru influențarea autorităților. Acum, pentru finalizarea portofoliului, cele 6 grupuri vor lucra astfel: un grup va fi responsabil de secțiunea de documentare a întregului portofoliu, câte un grup va fi responsabil pentru fiecare din cele 4 părți ale secțiunii de prezentare a portofoliului, iar un grup va fi responsabil de pregătirea textului prezentării.

Pentru pregătirea celor 4 părți ale secțiunii de prezentare, fiecare din cele 4 grupuri va selecta din materialele adunate de către toate echipele și le va organiza pentru a răspunde specificațiilor de mai jos. Chiar dacă grupurile vor lucra separat este important să existe o bună comunicare între ele pentru ca portofoliul să fie bine organizat și coerent.

Grupul I. Explicarea problemei. Grupul este responsabil pentru explicarea problemei alese de clasă spre studiu. Grupul va descrie cum se manifestă problema, va explica de ce aceasta este importantă și va argumenta de ce autoritățile publice ar trebui să se ocupe de ea.

Grupul II. Evaluarea politicilor alternative sugerate pentru rezolvarea problemei. Grupul este responsabil pentru prezentarea analizelor realizate asupra celor trei soluții ce ar putea să rezolve problema.

Grupul III. Politica publică propusă de clasă. Grupul este responsabil pentru prezentarea și justificarea propunerii de politică publică pe care clasa a fost de acord să o susțină.

Grupul IV. Planul de acțiune pentru a influența autoritățile să adopte politica publică propusă de clasă. Grupul este responsabil pentru explicarea planului clasei de a obține sprijin pentru propunerea de politică publică formulată.

Fiecare grup va respecta următoarele cerințe generale referitoare la cele două secțiuni ale portofoliului:

Secțiunea de prezentare a portofoliului

– Varianta în format electronic va fi constituită din maximum 12 diapozitive (câte 3 pe fiecare secțiune). Includeți texte dar și materiale grafice. Diapozitivele nu trebuie supraîncărcate cu text. Este de evitat includerea de paragrafe întregi de text. Selectați doar aspectele cheie, precum și materiale grafice care să ofere informații relevante.
– Varianta cu panouri de carton va fi realizată din 4 panouri mari de carton (câte un panou pentru fiecare secțiune) și va include texte și materiale grafice ce pot fi citite de la o distanță de 2-3m.

Secțiunea de documentare a portofoliului

Fiecare din cele 4 părți ale portofoliului conţine documente ce susțin și justifică mesajul părții respective din secţiunea de prezentare. Puteți include:

– decupaje din ziare sau reviste, respectiv texte sau link-uri pentru informațiile găsite online;
– interviuri scrise cu persoane din comunitate;
– rapoarte scrise după anumite emisiuni radio și TV;
– informații de la cetățeni și grupuri de interes;
– extrase din publicații ale unor instituții sau ale unor ONG-uri;
– hărți, grafice, diagrame, fotografii, desene, caricaturi, tabele statistice sau alte materiale grafice provenite din surse diferite sau creații proprii.

Documentele foarte lungi și rapoartele vor fi prezentate într-un rezumat, fie preluat din document, fie scris de către grup. Menționați sursele folosite pentru fiecare material. Includeți o legendă, o explicație sau un titlu pentru materialele grafice. Realizați un cuprins al fiecărei părți.

Partea I – Explicarea problemei

Pe baza informațiilor obținute în etapa de colectare a informațiilor (pasul 3) elaborați un rezumat al problemei de 300 – 500 de cuvinte în care să răspundeți la următoarele întrebări:

 1. În ce constă problema?
 2. Cât de importantă este problema în comunitate (pe cine afectează; cât de grav este impactul ei pe termen scurt și pe termen lung)?
 3. Care ar putea fi cauzele problemei?
 4. Ce instituții publice sunt responsabile de această problemă?
 5. Ce fac aceste instituții cu privire la problemă? Care sunt politicile publice existente referitoare la problema studiată?
 6. Dacă există politici publice pe această temă, din ce motiv ele nu au rezolvat problema?

Identificați fotografii, grafice sau alte elemente vizuale colectate ce pot ilustra în mod convingător mesajul acestei secțiuni a portofoliului. Realizați, pe baza datelor colectate, grafice sau diagrame pentru completarea și susținerea conținutului exprimat sub formă de text.

Elaborați lista cu sursele de informare, selectând doar acele surse pe baza cărora ați formulat răspunsurile
la întrebările de mai sus.

Stabiliți conținutul părții de prezentare și materialele suport care să fie reținute în partea corespunzătoare
acestei etape din secțiunea de documentare a portofoliului.

Partea a II -a – Soluții posibile analizate

Pe baza analizei realizate la pasul 4, elaborați conținutul acestei părți a portofoliului, prezentând cele trei soluții analizate, fiecare cu avantajele și dezavantajele identificate.

Precizați care sunt sursele de informații ce au permis realizarea analizei. Identificați fotografii, grafice sau alte elemente vizuale colectate ce pot ilustra în mod convingător mesajul acestei secțiuni a portofoliului.

Păstrați în secțiunea de documentare corespunzătoare acestei părți a portofoliului documentele suport ce justifică rezultatele analizei.

Partea a III -a – Soluția clasei

Pe baza analizei realizate la pasul 4, elaborați conținutul acestei părți a portofoliului, prezentând soluția propusă.
Pe lângă descrierea politicii publice propuse ca soluție, includeți:

a. Argumentarea responsabilității instituției sau instituțiilor care considerați că ar trebui să adopte politica publică propusă;
b. Avantajele și dezavantajele politicii publice propuse și argumentele care susțin ideea că aceasta va soluționa cel mai bine problema;
c. Declarația de constituționalitate în care argumentați faptul că politica propusă de clasa voastră nu încalcă drepturile omului, Constituția României și nici normele Uniunii Europene;
d. Proiectul de act normativ sau de decizie administrativă elaborat la pasul 4.

Identificați ilustrațiile potrivite pentru această secțiune.
Păstrați în secțiunea de documentare corespunzătoare acestei părți documentele necesare pentru susținerea mesajului, inclusiv extrase din textele legislative utilizate, documente ce susțin soluția propusă etc.

Partea a IV -a – Planul de acțiune

Pe baza rezultatelor activității de la pasul 5, elaborați conținutul acestei părți a portofoliului, prezentând planul de obținere a sprijinului din partea persoanelor, grupurilor, instituțiilor și organizațiilor din comunitate.

Includeți
a. Planul prin care ați prevăzut să obțineți sprijin din partea:
persoanelor a căror susținere poate influența decizia autorităților (aleși la nivel local, județean, național, european, specialiști, jurnaliști etc.);
instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale relevante;
grupurilor de interes din comunitate (de exemplu locuitori dintr-o anumită zonă, anumite categorii de cetățeni, grupuri religioase, sindicate etc.).
b. O copie a scrisorii trimise către instituția responsabilă pentru implementarea politicii publice propuse de clasa voastră, precum și răspunsul, dacă a fost primit în timp util.

Stabiliți modul de prezentare cel mai potrivit pentru ca informația să fie cât mai clar înțeleasă.
Păstrați în secțiunea de documentare corespunzătoare acestei părți documentele necesare pentru argumentarea elementelor planului, precum și alte documente relevante, inclusiv dovezile transmiterii scrisorii către autorități.

P6.1 Criteriile de evaluare a portofoliului

Temă:

Utilizați Lista de control a calității portofoliului, pentru a verifica fiecare secțiune, precum și portofoliul în ansamblul lui. Folosiți-o ca ghid pentru realizarea și evaluarea portofoliului. Veți dori ca portofoliul vostru să fie creativ, original și ușor de înțeles. Fiți atenți la selectarea informațiilor pe care le veți prezenta, la fiecare detaliu inclus dar și la efectul de ansamblu al portofoliului.
Pentru verificarea calității portofoliului lucrați pe grupuri. Formați grupurile astfel încât în fiecare grup să existe câte un elev care a lucrat la una din cele 4 părți ale portofoliului. Parcurgeți lista de criterii de mai jos/de pe pagina următoare, iar dacă ați răspuns cu „nu“ la una sau mai multe întrebări discutați-le cu toată clasa pentru a vedea ce puteți face pentru a îmbunătăți portofoliul, astfel încât acesta să respecte toate criteriile.

PROIECTUL VOSTRU ONLINE

This image has an empty alt attribute; its file name is computer.jpg

www.cetateanul.intercultural.ro
Încărcați pe platformă portofoliul clasei.

Categories
P6

P6 Finalizarea portofoliului clasei

Pe baza informaţiilor adunate în pașii anteriori puteţi finaliza acum portofoliul clasei. Portofoliul va conține cele mai relevante informaţii și documente obținute în timpul investigaţiei. Poate conţine, de asemenea, texte redactate de voi pe baza informațiilor obţinute, desene, fotografii, hărţi, grafice etc.

P6.1 Obiectivele și structura portofoliului

Portofoliul are patru obiective principale:

 1. Argumentarea importanței problemei identificate în comunitate și a nevoii de intervenție.
 2. Explicarea și evaluarea unor posibile soluții, cu avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, pentru a justifica propunerea clasei.
 3. Descrierea propunerii de politică publică formulate de clasă și argumentarea faptului că soluția aleasă nu încalcă prevederile constituționale.
 4. Demonstrarea modului în care cetățenii pot influența autoritățile responsabile să adopte politica publică propusă.

De aceea, portofoliul va fi structurat în patru părți:

Portofoliul va avea 2 secțiuni, o secțiune de prezentare (diapozitive, dacă se optează pentru prezentare în format electronic sau panouri, dacă se optează pentru prezentare în format fizic) și o secțiune de documentare (dosar).

Secțiunea de prezentare cuprinde materiale alese pentru a comunica în mod cât mai clar și elocvent mesajul corespunzător celor 4 obiective și poate include texte sintetice dar și declarații, extrase din presă, hărți, grafice, fotografii, desene etc., precum și lista cu cele mai importante surse de informare.

Secțiunea de documentare cuprinde cele mai importante și semnificative materiale ce susțin și justifică mesajul fiecărei secțiuni. Nu toate informațiile trebuie incluse dar pentru toate ideile principale din secțiunea de prezentare vor fi prezentate în această secțiune documente suport.

Categories
P5

P5 Dezvoltarea unui plan de acțiune

După ce clasa a ajuns la un acord cu privire la politica publică propusă pentru soluționarea problemei, urmează realizarea unui plan de acțiune cu privire la modul în care pot fi influențate autoritățile să adopte această politică publică.

Cetățenii au dreptul să facă propuneri dar autoritățile responsabile sunt cele care adoptă politicile publice.
Pentru ca aceste propuneri să fie discutate de instituțiile respective, cetățenii pot folosi diferite mijloace legale pentru a obține sprijin și pentru a influența deciziile cu privire la problema care îi preocupă.

Influențarea autorităților poate fi făcută, în mod legal și legitim, prin două tipuri de acțiuni:

 • Comunicarea directă a propunerii și a argumentelor pe care se bazează aceasta către instituția sau instituțiile responsabile;
 • Mobilizarea susținerii din partea unor persoane, instituții și organizații, precum și a publicului pentru propunerea formulată.

Chiar dacă este bine argumentată, propunerea voastră are șanse mai mari de a fi luată în discuție dacă are o susținere publică mai largă. Așadar, înainte de a transmite autorităților propunerea, este necesar să realizați un plan de mobilizare a susținerii comunității.

Pentru dezvoltarea planului parcurgeți următoarele etape:

 1. Identificați persoanele, instituțiile, organizațiile și grupurile de persoane care au sau pot avea influență asupra autorităților și care sunt interesate într-un fel sau altul de problema studiată.
 2. Stabiliți, pentru fiecare dintre acestea, ce poziție ar putea avea față de propunerea pe care ați formulat-o:
  a. Ar susține politica propusă (ar fi avantajate de aceasta sau schimbarea propusă corespunde cu principii și valori pe care acestea le susțin)?
  b. Ar avea o poziție indiferentă?
  c. S-ar opune unei asemenea inițiative (ar avea ceva de pierdut sau schimbarea propusă nu corespunde cu principii și valori pe care acestea le susțin)?
 3. Stabiliți cum ați putea comunica propunerea voastră astfel încât să-i convingeți pe cei care ar avea o poziție de susținere să vă sprijine în influențarea autorităților, în sensul adoptării politice propuse de clasa voastră.
 4. Stabiliți cum ați putea să limitați opoziția din partea grupurilor cu interese contrare, de exemplu, explicând beneficiile pentru ansamblul comunității aduse de propunerea voastră.

Pe baza elementelor identificate, redactați un plan pentru obținerea sprijinului de la

 • persoane a căror susținere poate influența decizia autorităților (aleși la nivel local, județean, național, european, specialiști, jurnaliști etc.);
 • instituții publice și organizații neguvernamentale;
 • grupuri de interes din comunitate (de exemplu locuitori dintr-o anumită zonă, anumite categorii de cetățeni, grupuri religioase, sindicate etc.).

În acest plan, menționați ce tip de sprijin solicitați de la fiecare categorie și cum veți proceda pe a-l obține.

Există diferite modalități de obținere a sprijinului, de exemplu:

 • lansarea unei petiții sau a unui apel public către autorități la care să obțineți semnături sau confirmări pe rețelele de socializare din partea cetățenilor;
 • publicarea unui articol în presa scrisă sau online (cu încurajarea cititorilor de a-l transmite și altor persoane din rețelele lor);
 • contactarea unor instituții a căror activitate este influențată negativ de problema analizată și
  solicitarea unui punct de vedere oficial;
 • contactarea unor ONG-uri care fac parte din grupuri consultative pe lângă administrație (Instituția prefectului sau primăria au înființat astfel de grupuri pe probleme de tineret, în domeniul social, pentru integrarea romilor, în domeniul turismului etc.);
 • contactarea unor rețele de ONG-uri active în domeniul respectiv;
 • contactarea unor parlamentari sau lideri politici care pot să influențeze conducerea instituțiilor publice prin declarații publice sau prin intermediul partidului politic din care fac parte.

Redactați o scrisoare oficială către instituția (sau instituțiile) cu responsabilități în implementarea propunerii clasei, în care să:

 • explicați importanța problemei și necesitatea luării unor măsuri sub forma unei politici publice;
 • descrieți opțiunile analizate și soluția pe care o propuneți;
 • menționați cine sunt persoanele și grupurile din comunitate care ar susține politica publică propusă de voi.

Pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro găsiți un model de scrisoare oficială. Transmiteți această scrisoare autorităților cu cel puțin 10 zile înainte de prezentarea publică, pentru a avea suficient timp să primiți un răspuns.

Precizări:

 • Planul de acțiune nu se referă la ceea ce pot face cetățenii pentru a soluționa problema ci la influențarea autorităților în sensul adoptării politicii publice propuse de clasă.
 • Activitatea din cadrul acestui proiect este în primul rând o activitate de învățare. De aceea, nu este necesară punerea în aplicare a planului de obținere a sprijinului dar este importantă elaborarea acestuia.
 • Transmițând către autorități o scrisoare oficială în care argumentați propunerea și semnalați sprijinul de care s-ar putea bucura aceasta în comunitatea locală vă exercitați rolul de cetățeni activi și responsabili. Pot fi mai multe tipuri de răspuns la această scrisoare:

o Acceptarea propunerii și adoptarea politicii publice
o Refuzarea propunerii cu prezentarea de argumente
o Un mesaj de mulțumire fără luarea în considerare a propunerii
o Punerea pe agenda locală a problemei și adoptarea unei soluții diferite de cea propusă.

Este important să înțelegem că nu toate propunerile, chiar dacă sunt bine argumentate și susținute, vor fi acceptate. Sunt importante și punerea pe agenda publică a unei probleme și atragerea atenției autorităților asupra unor posibile soluții. Uneori, soluția propusă poate fi repusă în dezbaterea publică după o perioadă de timp, când anumite condiții îi pot facilita aplicarea.

Scrisoare pentru autoritati model (format docx)

PORTOFOLIU

Pentru completarea portofoliului păstrați textele redactate și documentele suport identificate pentru obținerea sprijinului de la persoane, grupuri, organizații sau instituții. Păstrați, de asemenea, o copie a scrisorii oficiale trimise la autoritățile publice identificate ca fiind responsabile de problema studiată.

PROIECTUL VOSTRU ONLINE:

www.cetateanul.intercultural.ro

A. Descrieți planul de obținere a sprijinului pentru soluția propusă;
B. Încărcați textul scrisorii oficiale transmise instituției publice cu responsabilități în implementarea propunerii clasei.

Categories
P4

P4.3 Verificarea constituționalității și compatibilității cu normele Uniunii Europene

Constituția României garantează accesul egal al tuturor cetățenilor la drepturile fundamentale și reprezintă cadrul general al tuturor politicilor publice din România. În unele domenii, politicile publice sunt adoptate la nivel național, de Parlament sau de Guvern, în timp ce în alte domenii deciziile se iau la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să verificați dacă politica publică pe care o propune clasa voastră:

 • nu încalcă drepturile fundamentale ale omului, așa cum sunt ele specificate în Constituția României, și nici alte prevederi constituționale;
 • nu contravine normelor prevăzute în legislația Uniunii Europene;
 • este în atribuțiile autorităților ce activează la nivel local sau județean.

Pentru a face această verificare puteți:

− Consulta articolele din Titlul II din Constituția României și analiza dacă aplicarea politicii publice propuse afectează accesul egal la drepturile fundamentale al tuturor persoanelor.

− Solicita opinia unui specialist pentru a verifica dacă politica propusă este compatibilă cu normele legale naționale și ale Uniunii Europene și dacă autoritățile vizate au într-adevăr autoritatea de a lua decizii în domeniul respectiv. Acest lucru se poate face prin:

 • Solicitarea în scris (prin email) a opiniei din partea unui specialist;
 • Vizitarea unui specialist la locul de muncă pentru a obține opinia sa;
 • Invitarea unui specialist în clasă pentru a vă explica repartizarea atribuțiilor între instituțiile locale, județene, naționale și europene și a vă sprijini în validarea politicii publice propuse.

O variantă simplă de a argumenta faptul că soluția propusă respectă drepturile omului și este conformă prevederilor Constituției României și normelor Uniunii Europene este identificarea unei politici publice similare deja adoptate în localitatea voastră sau în altă localitate din România.

Temă:

Declarație privind constituționalitatea și conformitatea cu normele naționale și ale Uniunii Europene
Scrieți o declarație de două paragrafe, în care să argumentați faptul că politica clasei voastre nu încalcă drepturile omului, Constituția României și nici normele Uniunii Europene. Mai jos găsiți un model de declarație.

Act normativ sau decizie administrativă

Dacă propunerea voastră va fi adoptată de o instituție publică, ea va fi inclusă într-un act normativ (de exemplu, Hotărâre de Consiliu Local, Hotărâre de Consiliu Județean etc.) sau într-un document administrativ care să pună în practică soluția clasei.

Pentru a veni în sprijinul autorităților, clasa voastră poate redacta un proiect de act normativ sau de decizie administrativă pe care să îl transmită autorităților responsabile. În acest sens, țineți cont de următoarele aspecte:

 • studiați mai multe acte normative sau documente administrative de tipul respectiv și identificați structura și modul de formulare a conținutului;
 • identificați etapele procesului de adoptare a documentului respectiv (de exemplu, cine poate avea inițiativa, discutarea în comisii, supunerea spre dezbatere publică, dezbaterea în plen, adoptarea prin vot, publicarea și implementarea);
 • identificați actele normative la care trebuie să faceți referire în documentul elaborat;
 • redactați conținutul proiectului de act normativ sau de document administrativ, atât cât este posibil în baza informațiilor disponibile.

De aici puteți descărca un document cu informații despre redactarea proiectelor de acte normative.

Declarația de constituționalitate model (extensie docx)

PORTOFOLIU

Pentru completarea portofoliului păstrați scurte descrieri ale celor trei soluții analizate, cu avantajele și dezavantajele identificate. De asemenea, păstrați descrierea politicii publice propuse de clasă, declarația de constituționalitate și proiectul de act normativ sau de decizie administrativă.

PROIECTUL VOSTRU ONLINE:

www.cetateanul.intercultural.ro

Introduceți pe platformă:
A. lista cu cele trei soluții posibile analizate de clasa voastră pentru rezolvarea problemei;
B. descrierea politicii publice propuse de clasa voastră.

Categories
P4

P4.2 Soluția propusă pentru rezolvarea problemei

Soluția clasei va fi o politică publică și trebuie să fie în acord cu părerea majorității elevilor. Poate fi aleasă una dintre cele trei soluții analizate, ținând cont de avantaje și dezavataje, sau poate fi o variantă modificată sau o combinație a soluțiilor analizate După ce v-ați pus de acord cu soluția clasei parcurgeți următoarele etape:

 1. Precizați care este instituția (sau care sunt instituțiile) ce ar avea dreptul de a adopta politica publică propusă, identificând în ce lege se menționează atribuțiile respective.
 2. Asigurați-vă că politica publică propusă nu încalcă drepturile omului, prevederile Constituției României și normele Uniunii Europene. Folosiți instrucțiunile de mai jos.

Toți elevii din clasă vor fi implicați în decizia de alegere a soluției și în verificarea constituționalității sale.

Categories
P4

P4 Elaborarea unei propuneri de politică publică

La acest pas veți propune o politică publică pentru soluționarea problemei. După ce ați adunat suficiente informații relevante despre problemă, veți putea analiza diferite soluții posibile pentru a decide care este soluția pe care clasa voastră dorește să o propună autorităților.

P4.1 Examinarea alternativelor pentru soluționarea problemei

Lucrând pe grupuri, discutați aspectele notate în fișele de înregistrare a informației, respectiv, ce informații ați obținut despre problemă și ce soluții au fost identificate. După discuție, fiecare grup propune soluția pe care o consideră cea mai adecvată pentru problema studiată. Aceasta poate fi extrasă din fișele completate sau poate fi o idee a grupului vostru ce nu a fost menționată de nicio sursă contactată în etapa de analiză a problemei dar care este bazată pe informațiile colectate. Nu uitați că această soluție trebuie să fie una de politică publică, adică elaborată și implementată de o instituție publică.

Toate soluțiile propuse sunt notate pe tablă sau într-un alt loc vizibil, iar sarcina voastră va fi să selectați doar trei soluții din cele propuse și să identificați care sunt avantajele și dezavantajele fiecăreia dintre ele.

Pentru selectarea celor trei soluții puteți folosi procedurile de vot descrise la Pasul 2. Pentru identificarea avantajelor și dezavantajelor veți lucra în 6 grupuri, fiecare grup fiind responsabil de a identifica fie avantajele, fie dezavantajele uneia din cele trei soluții.

Rezultatele lucrului pe grupuri vor fi prezentate și discutate în cadrul lecției următoare și vor servi ca bază pentru alegerea soluției clasei.