Categories
P6

P 6.3 Lista de control a calității unui portofoliu

Criterii pentru fiecare secțiune a portofoliului

Criterii pentru fiecare secțiune a portofoliului

Criterii pentru întregul portofoliu

Criterii pentru întregul portofoliu

PROIECTUL VOSTRU ONLINE

This image has an empty alt attribute; its file name is computer.jpg

www.cetateanul.intercultural.ro
Încărcați pe platformă portofoliul clasei.

Categories
P6

P6.2 Instrucțiuni pentru realizarea portofoliului

Sarcinile grupurilor pentru realizarea portofoliului

Parcurgând pașii anteriori ați obținut deja toate informațiile necesare și ați luat deciziile cu privire la politica publică propusă și la planul de acțiune pentru influențarea autorităților. Acum, pentru finalizarea portofoliului, cele 6 grupuri vor lucra astfel: un grup va fi responsabil de secțiunea de documentare a întregului portofoliu, câte un grup va fi responsabil pentru fiecare din cele 4 părți ale secțiunii de prezentare a portofoliului, iar un grup va fi responsabil de pregătirea textului prezentării.

Pentru pregătirea celor 4 părți ale secțiunii de prezentare, fiecare din cele 4 grupuri va selecta din materialele adunate de către toate echipele și le va organiza pentru a răspunde specificațiilor de mai jos. Chiar dacă grupurile vor lucra separat este important să existe o bună comunicare între ele pentru ca portofoliul să fie bine organizat și coerent.

Grupul I. Explicarea problemei. Grupul este responsabil pentru explicarea problemei alese de clasă spre studiu. Grupul va descrie cum se manifestă problema, va explica de ce aceasta este importantă și va argumenta de ce autoritățile publice ar trebui să se ocupe de ea.

Grupul II. Evaluarea politicilor alternative sugerate pentru rezolvarea problemei. Grupul este responsabil pentru prezentarea analizelor realizate asupra celor trei soluții ce ar putea să rezolve problema.

Grupul III. Politica publică propusă de clasă. Grupul este responsabil pentru prezentarea și justificarea propunerii de politică publică pe care clasa a fost de acord să o susțină.

Grupul IV. Planul de acțiune pentru a influența autoritățile să adopte politica publică propusă de clasă. Grupul este responsabil pentru explicarea planului clasei de a obține sprijin pentru propunerea de politică publică formulată.

Fiecare grup va respecta următoarele cerințe generale referitoare la cele două secțiuni ale portofoliului:

Secțiunea de prezentare a portofoliului

– Varianta în format electronic va fi constituită din maximum 12 diapozitive (câte 3 pe fiecare secțiune). Includeți texte dar și materiale grafice. Diapozitivele nu trebuie supraîncărcate cu text. Este de evitat includerea de paragrafe întregi de text. Selectați doar aspectele cheie, precum și materiale grafice care să ofere informații relevante.
– Varianta cu panouri de carton va fi realizată din 4 panouri mari de carton (câte un panou pentru fiecare secțiune) și va include texte și materiale grafice ce pot fi citite de la o distanță de 2-3m.

Secțiunea de documentare a portofoliului

Fiecare din cele 4 părți ale portofoliului conţine documente ce susțin și justifică mesajul părții respective din secţiunea de prezentare. Puteți include:

– decupaje din ziare sau reviste, respectiv texte sau link-uri pentru informațiile găsite online;
– interviuri scrise cu persoane din comunitate;
– rapoarte scrise după anumite emisiuni radio și TV;
– informații de la cetățeni și grupuri de interes;
– extrase din publicații ale unor instituții sau ale unor ONG-uri;
– hărți, grafice, diagrame, fotografii, desene, caricaturi, tabele statistice sau alte materiale grafice provenite din surse diferite sau creații proprii.

Documentele foarte lungi și rapoartele vor fi prezentate într-un rezumat, fie preluat din document, fie scris de către grup. Menționați sursele folosite pentru fiecare material. Includeți o legendă, o explicație sau un titlu pentru materialele grafice. Realizați un cuprins al fiecărei părți.

Partea I – Explicarea problemei

Pe baza informațiilor obținute în etapa de colectare a informațiilor (pasul 3) elaborați un rezumat al problemei de 300 – 500 de cuvinte în care să răspundeți la următoarele întrebări:

  1. În ce constă problema?
  2. Cât de importantă este problema în comunitate (pe cine afectează; cât de grav este impactul ei pe termen scurt și pe termen lung)?
  3. Care ar putea fi cauzele problemei?
  4. Ce instituții publice sunt responsabile de această problemă?
  5. Ce fac aceste instituții cu privire la problemă? Care sunt politicile publice existente referitoare la problema studiată?
  6. Dacă există politici publice pe această temă, din ce motiv ele nu au rezolvat problema?

Identificați fotografii, grafice sau alte elemente vizuale colectate ce pot ilustra în mod convingător mesajul acestei secțiuni a portofoliului. Realizați, pe baza datelor colectate, grafice sau diagrame pentru completarea și susținerea conținutului exprimat sub formă de text.

Elaborați lista cu sursele de informare, selectând doar acele surse pe baza cărora ați formulat răspunsurile
la întrebările de mai sus.

Stabiliți conținutul părții de prezentare și materialele suport care să fie reținute în partea corespunzătoare
acestei etape din secțiunea de documentare a portofoliului.

Partea a II -a – Soluții posibile analizate

Pe baza analizei realizate la pasul 4, elaborați conținutul acestei părți a portofoliului, prezentând cele trei soluții analizate, fiecare cu avantajele și dezavantajele identificate.

Precizați care sunt sursele de informații ce au permis realizarea analizei. Identificați fotografii, grafice sau alte elemente vizuale colectate ce pot ilustra în mod convingător mesajul acestei secțiuni a portofoliului.

Păstrați în secțiunea de documentare corespunzătoare acestei părți a portofoliului documentele suport ce justifică rezultatele analizei.

Partea a III -a – Soluția clasei

Pe baza analizei realizate la pasul 4, elaborați conținutul acestei părți a portofoliului, prezentând soluția propusă.
Pe lângă descrierea politicii publice propuse ca soluție, includeți:

a. Argumentarea responsabilității instituției sau instituțiilor care considerați că ar trebui să adopte politica publică propusă;
b. Avantajele și dezavantajele politicii publice propuse și argumentele care susțin ideea că aceasta va soluționa cel mai bine problema;
c. Declarația de constituționalitate în care argumentați faptul că politica propusă de clasa voastră nu încalcă drepturile omului, Constituția României și nici normele Uniunii Europene;
d. Proiectul de act normativ sau de decizie administrativă elaborat la pasul 4.

Identificați ilustrațiile potrivite pentru această secțiune.
Păstrați în secțiunea de documentare corespunzătoare acestei părți documentele necesare pentru susținerea mesajului, inclusiv extrase din textele legislative utilizate, documente ce susțin soluția propusă etc.

Partea a IV -a – Planul de acțiune

Pe baza rezultatelor activității de la pasul 5, elaborați conținutul acestei părți a portofoliului, prezentând planul de obținere a sprijinului din partea persoanelor, grupurilor, instituțiilor și organizațiilor din comunitate.

Includeți
a. Planul prin care ați prevăzut să obțineți sprijin din partea:
persoanelor a căror susținere poate influența decizia autorităților (aleși la nivel local, județean, național, european, specialiști, jurnaliști etc.);
instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale relevante;
grupurilor de interes din comunitate (de exemplu locuitori dintr-o anumită zonă, anumite categorii de cetățeni, grupuri religioase, sindicate etc.).
b. O copie a scrisorii trimise către instituția responsabilă pentru implementarea politicii publice propuse de clasa voastră, precum și răspunsul, dacă a fost primit în timp util.

Stabiliți modul de prezentare cel mai potrivit pentru ca informația să fie cât mai clar înțeleasă.
Păstrați în secțiunea de documentare corespunzătoare acestei părți documentele necesare pentru argumentarea elementelor planului, precum și alte documente relevante, inclusiv dovezile transmiterii scrisorii către autorități.

P6.1 Criteriile de evaluare a portofoliului

Temă:

Utilizați Lista de control a calității portofoliului, pentru a verifica fiecare secțiune, precum și portofoliul în ansamblul lui. Folosiți-o ca ghid pentru realizarea și evaluarea portofoliului. Veți dori ca portofoliul vostru să fie creativ, original și ușor de înțeles. Fiți atenți la selectarea informațiilor pe care le veți prezenta, la fiecare detaliu inclus dar și la efectul de ansamblu al portofoliului.
Pentru verificarea calității portofoliului lucrați pe grupuri. Formați grupurile astfel încât în fiecare grup să existe câte un elev care a lucrat la una din cele 4 părți ale portofoliului. Parcurgeți lista de criterii de mai jos/de pe pagina următoare, iar dacă ați răspuns cu „nu“ la una sau mai multe întrebări discutați-le cu toată clasa pentru a vedea ce puteți face pentru a îmbunătăți portofoliul, astfel încât acesta să respecte toate criteriile.

PROIECTUL VOSTRU ONLINE

This image has an empty alt attribute; its file name is computer.jpg

www.cetateanul.intercultural.ro
Încărcați pe platformă portofoliul clasei.

Categories
P6

P6 Finalizarea portofoliului clasei

Pe baza informaţiilor adunate în pașii anteriori puteţi finaliza acum portofoliul clasei. Portofoliul va conține cele mai relevante informaţii și documente obținute în timpul investigaţiei. Poate conţine, de asemenea, texte redactate de voi pe baza informațiilor obţinute, desene, fotografii, hărţi, grafice etc.

P6.1 Obiectivele și structura portofoliului

Portofoliul are patru obiective principale:

  1. Argumentarea importanței problemei identificate în comunitate și a nevoii de intervenție.
  2. Explicarea și evaluarea unor posibile soluții, cu avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, pentru a justifica propunerea clasei.
  3. Descrierea propunerii de politică publică formulate de clasă și argumentarea faptului că soluția aleasă nu încalcă prevederile constituționale.
  4. Demonstrarea modului în care cetățenii pot influența autoritățile responsabile să adopte politica publică propusă.

De aceea, portofoliul va fi structurat în patru părți:

Portofoliul va avea 2 secțiuni, o secțiune de prezentare (diapozitive, dacă se optează pentru prezentare în format electronic sau panouri, dacă se optează pentru prezentare în format fizic) și o secțiune de documentare (dosar).

Secțiunea de prezentare cuprinde materiale alese pentru a comunica în mod cât mai clar și elocvent mesajul corespunzător celor 4 obiective și poate include texte sintetice dar și declarații, extrase din presă, hărți, grafice, fotografii, desene etc., precum și lista cu cele mai importante surse de informare.

Secțiunea de documentare cuprinde cele mai importante și semnificative materiale ce susțin și justifică mesajul fiecărei secțiuni. Nu toate informațiile trebuie incluse dar pentru toate ideile principale din secțiunea de prezentare vor fi prezentate în această secțiune documente suport.