Categories
P3

Înregistrarea informațiilor

Întrebările de mai jos se referă la tipurile de informații care sunt necesare pentru realizarea tuturor secțiunilor portofoliului și pot fi luate ca reper pentru a pregăti interviurile, convorbirile telefonice sau scrisorile trimise, precum și pentru a selecta din conținutul publicațiilor consultate informațiile cele mai relevante cu privire la problema studiată.

 1. Cât de importantă este problema aceasta în comunitate (pe cine afectează; cât de grav este impactul ei pe termen scurt și pe termen lung)?
 2. Care ar putea fi cauzele acestei probleme?
 3. Ce instituții publice sunt responsabile de această problemă?
 4. Ce fac aceste instituții cu privire la problemă? Care sunt politicile publice existente referitoare la problema studiată?
 5. Dacă există politici publice pe aceast temă, din ce motiv ele nu au rezolvat problema?
 6. Ce dezacorduri există în comunitate cu privire la politicile existente sau la modurile în care se ocupă oficialitățile de această problemă?
 7. Care sunt organizațiile, grupurile sau personalitățile care și-au exprimat părerea despre această problemă?
  a. Care este motivația interesului lor față de această problemă
  b. Ce poziție au adoptat?
  c. Care sunt avantajele și dezavantajele poziției adoptate de ele?
  d. Cum încearcă acestea să influențeze autoritățile să adopte poziția lor privind această problemă?
  e. Cum am putea afla, eu și colegii mei, mai multe informații despre poziția lor?
 8. Este această problemă prezentă și în alte localități din țară sau din alte țări? Dacă da, care sunt soluțiile găsite în aceste locuri?

Pentru fiecare sursă consultată, înregistrați pe o fișă separată următoarele informații:

Sursa informației:
o Pentru textele consultate: titlul, autorul, data publicării, locul publicării (de exemplu, editura sau link la textul online);
o Pentru persoane: numele și funcția sau rolul în comunitate;
o Pentru chestionare anonime: numărul de respondenți, modul de distribuire a chestionarului;
Întrebările (din lista de 8 întrebări de mai sus) la care ați obținut răspunsuri și care sunt informațiile obținute la fiecare întrebare;
Anexele relevante (de exemplu, fotografii, site-uri de internet, link-uri la documente sau materiale video, înregistrări ale interviurilor, chestionarele completate etc.);
Numele elevilor care au contribuit la obținerea informațiilor și la completarea fișei.

Formular pentru înregistrarea informațiilor – Pasul 3 (extensie pdf)

Formular pentru înregistrarea informațiilor – Pasul 3 (extensie docx)

Categories
P3

P3.2 Recomandări pentru obținerea și documentarea informației

Vă recomandăm ca în procesul de culegere de informații să asigurați un echilibru între informațiile obținute online și informațiile obținute prin contactul direct cu persoane.

 1. Solicitarea de informații în scris este una dintre metodele cele mai eficiente de obținere a informațiilor de la instituțiile publice, deoarece acestea au obligația de a răspunde în maximum 30 de zile. Formulați întrebări precise și nu uitați să menționați datele de contact unde să fie comunicat răspunsul (email, telefon, adresă). Contactarea instituțiilor în scris se poate face prin completarea formularului de contact de pe site-ul acestora, prin email, prin depunerea unei scrisori la registratură sau prin trimiterea scrisorii prin poștă.
 2. Stabilirea unei întâlniri pentru realizarea unui interviu. Interviul trebuie planificat telefonic sau prin email, în funcție de disponibilitatea persoanei cu care doriți să vă întâlniți. Dacă persoana respectivă conduce o instituție publică, puteți solicita o programare în audiență. Orice instituție publică are obligația de a avea un program de audiențe (momente în care cetățenii pot discuta direct cu persoanele din conducerea instituției). Un grup mic de elevi poate face interviul. Dacă doriți ca întreaga clasă sau mai mulți elevi să asiste (spre exemplu atunci când întâlnirea este cu un ales local, un membru al Parlamentului, sau un expert), asigurați-vă că discuția are loc într-o sală cu un număr adecvat de locuri și că aveți acordul persoanei respective. Pentru a vă asigura că nu pierdeți din vedere informații esențiale, puteți să înregistrați discuția și să o transcrieți ulterior (integral sau doar anumite pasaje). Dacă doriți să înregistrați discuția, este important să obțineți acordul tuturor persoanelor care iau parte la discuție înainte de pornirea înregistrării.
 3. Convorbirea telefonică. Folosiți instrucțiuni de mai jos pentru o convorbire telefonică reușită, prin care să obțineți informații utile sau să stabiliți o întâlnire pentru o discuție directă:
Convorbirea telefonică

Numele meu este… (spune numele tău). Sunt elev(ă) în clasa… (clasa în care ești) având ca profesor pe… (numele profesorului).

În cadrul unei activități de educație civică, studiem problemele locale, cum sunt ele privite și soluționate de autorități, precum și modalitățile în care cetățenii pot participa în acest proces.

Problema pe care clasa mea o studiază este… (scurtă descriere a problemei).

Eu fac parte dintr-o echipă responsabilă cu adunarea de informații despre această problemă.

Aș putea să vă pun câteva întrebări acum, sau aș putea suna în altă zi, când este mai bine pentru dumneavoastră?

Puteți să-mi recomandați o altă persoană pe care aș putea să o sun?

Aveți cumva vreo informație scrisă despre problema menționată pe care ați putea să ne-o trimiteți?
(Fii pregătit / pregătită să dai adresa de email sau adresa poștală a școlii).

PORTOFOLIU

Păstrați formularele de înregistrare a informațiilor completate, transcrieri ale interviurilor, fotografiile obținute de la jurnaliști, experți, găsite online sau făcute de voi, copii ale articolelor din presă, precum și orice alte materiale care documentează activitatea voastră de adunare de informații despre problema selectată.

PROIECTUL VOSTRU ONLINE:

www.cetateanul.intercultural.ro

Introduceți pe platformă informații despre:
A. principalele surse de informare pe care le-ați folosit;
B. instituția (sau instituțiile) responsabilă (responsabile) pentru rezolvarea problemei.

Categories
P3

P3 Culegerea de informații despre problema selectată

Acum, după ce clasa a ales, de comun acord, o problemă, următorul pas este să adunați informații relevante despre problema respectivă și despre politicile publice existente sau posibile pentru soluționarea problemei. Pentru o bună înțelegere a problemei este important să adunați informații din cât mai multe surse. Apoi, comparați informațiile obținute și folosiți sursele cele mai credibile pentru o descriere corectă a problemei.

P3.1 Identificarea surselor de informare

Stabiliți o listă cu principalele surse de informații privind problema studiată și identificați modalitățile prin care puteți avea acces la acestea. Mai jos găsiți câteva sugestii. Citiți și apoi discutați lista și recomandările privind contactarea diferitelor surse. De exemplu, puteți invita în clasă, cu acordul cadrului didactic, persoane care vă pot împărtăși ceea ce știu ele despre problema pe care o studiați. Decideți care sunt sursele cele mai importante. Apoi împărțiți-vă în echipe de cercetare și repartizați-vă sursele astfel încât să nu existe suprapuneri. Folosiți-vă de întrebările ajutătoare din subcapitolul Înregistrarea informațiilor.

Veți observa că diferite surse pot avea opinii diferite cu privire la problemă. De exemplu, dacă ați ales o problemă de mediu veți constata că organizațiile care militează pentru protecția mediului pot avea perspective foarte diferite de unele companii private.

În funcție de obligația pe care o au de a transmite informații, sursele de informații se pot încadra în două categorii: (1) instituțiile publice, care, conform legii, au obligația de a transmite informațiile solicitate de către cetățeni și (2) organizații private, persoane, firme, organizații neguvernamentale, care nu au astfel de obligații și care pot decide să ofere sau nu informațiile solicitate.

1. Instituții ale administrației publice

Instituțiile responsabile pentru elaborarea sau implementarea de politici publice în domeniul problemei studiate ar putea avea deja în vedere această problemă sau ar putea avea experiențe anterioare cu probleme similare. Informații despre activitatea instituțiilor sunt disponibile pe site-urile lor. Instituțiile publice sunt obligate să publice pe site-urile lor rapoarte anuale. De asemenea, birourile de relații cu publicul sau departamentele specializate ale instituțiilor cu atribuții în domeniul vizat vă pot oferi informații despre problema care vă interesează, precum șidespre ceea ce fac autoritățile pentru a o soluționa. De exemplu, la Primărie e posibil să existe un departament pentru domeniul în care se situează problema voastră. Contactați pe email, telefonic sau printr-o scrisoare aceste instituții.

Dacă vă adresați în scris (prin email, fax, poștă sau depunerea unei scrisori la registratură), conform Legii accesului la informațiile de interes public, instituțiile sunt obligate să vă dea un răspuns în termen de 10 zile sau, dacă durata necesară identificării și transmiterii informației depășește 10 zile, răspunsul vă va fi comunicat în maximum 30 de zile, dar veți fi înștiințați despre acest fapt, în termen de 10 zile. Pentru aceasta este important să scrieți explicit faptul că solicitați informațiile în baza Legii accesului la informațiile de interes public. Dacă este importantă o discuție directă cu reprezentanții acestor instituții, va fi necesar să vă programați în audiență la secretariat.

2. Alte surse de informații

Dacă în cazul instituțiilor publice este suficient să identificați printr-o căutare pe internet site-ul oficial unde găsiți, fie direct informații, fie datele de contact pentru a solicita în scris răspunsuri la întrebări, sau o audiență, în cazul celorlalte tipuri de surse, este necesar un proces de colectare a datelor cu mai multe componente:

a. Identificarea de documente relevante, inclusiv legi care stabilesc atribuțiile diferitelor instituții dar și hotărâri ale consiliilor locale, studii, cercetări, publicații, articole, texte publicate online, pe bloguri sau site-uri – căutând online sau la biblioteci puteți găsi publicații de diferite tipuri privind tematica problemei studiate. De exemplu, puteți astfel afla cum au fost soluționate probleme similare în alte localități din țară sau din alte țări. Atunci când citiți un material despre problema care vă interesează, este important să acordați atenție următoarelor aspecte:

 • i. Validarea sursei: cine este autorul sau cine a publicat materialul? Care este orientarea autorului față de problemă? În cazul în care autorul susține un anumit punct de vedere, în condițiile în care există o controversă pe tema respectivă, identificați și materiale ale unor autori ce susțin opinii alternative, pentru a le putea compara argumentele. Dacă ați identificat informații pe Wikipedia, verificați dacă sunt citate sursele și eventual consultați și link-urile menționate acolo.
 • ii. Validarea informației: verificați pertinența datelor pe care se bazează materialul. Analizați și când a fost publicat acesta. Dacă a fost publicat cu mult timp în urmă, este posibil ca situația să se fi schimbat și analiza să nu mai fie relevantă.
 • iii. Accesibilitatea informației: dacă ați identificat un text foarte lung sau cu un limbaj de specialitate foarte tehnic, este preferabil să căutați un text care îi prezintă sintetic mesajul într-un limbaj mai ușor de înțeles.

b. Identificarea de organizații, specialiști și alte persoane cheie

Organizații și grupuri de interes – Există organizații neguvernamentale ce activează în domeniul vizat de problema pe care o studiați sau grupuri de interes care se preocupă de problema respectivă sau de altele asemănătoare. Este posibil să fi aflat deja despre unele dintre acestea în faza în care ați identificat problemele comunității. Obțineți, de la persoane care le cunosc activitatea sau prin căutare online, datele lor de contact (email sau telefon) pentru a le cere informații. Dacă aceste organizații activează la nivel local, puteți chiar să stabiliți o întâlnire cu reprezentați ai lor. Dacă nu, puteți contacta organizații din alte orașe sau chiar din alte țări.

Specialiști în domeniul juridic și în domenii legate de problema studiată – Specialiștii în domeniul juridic cunosc bine procedurile legate de adoptarea politicilor publice. Dacă cunoașteți persoane care lucrează în domeniul juridic, le puteți solicita sprijinul. Puteți găsi online eventuale asociații de profil sau Baroul cel mai apropiat. În funcție de domeniul la care se referă problema studiată, puteți contacta specialiști care să vă ofere informații sau să vă răspundă la întrebări despre diferite soluții. Există și site-uri sau platforme online centrate pe diverse teme, unde puteți să puneți întrebări și primiți răspunsuri de la specialiști.

Jurnaliști și bloggeri – Puteți, de asemenea, contacta direct jurnaliști sau bloggeri care au abordat în articolele lor problema care vă interesează, pentru afla mai multe informații, pentru a obține acces la materiale suplimentare sau la fotografii.

Birouri parlamentare – Reprezentanții aleși în Parlamentul României, deputați sau senatori, respectiv reprezentanții în Parlamentul European, cunosc în general problemele cu care se confruntă comunitățile din zona pe care o reprezintă și sprijină autoritățile locale pentru soluționarea lor. Ei au un birou parlamentar în comunitatea voastră sau în apropiere. Puteți găsi adresa și numărul de telefon online. Fiecare birou parlamentar are una sau mai multe persoane care se ocupă de relațiile cu publicul și care poate și trebuie să ofere informațiile solicitate oricăror cetățeni interesați.

c. Consultarea cetățenilor din localitate – Pentru a obține informații de la cetățenii din localitate puteți realiza un sondaj de opinie online sau pe stradă. Alegeți cu grijă întrebările pe care le includeți în chestionar pentru a putea obține informațiile necesare fără a solicita prea mult timp din partea respondenților. De asemenea, includeți în chestionar întrebări referitoare la datele demografice (vârstă, sex, cartierul în care locuiesc, nivelul de educație etc.). Astfel, veți putea afla în ce măsură problema afectează diferite categorii de cetățeni și opinia acestora cu privire la anumite soluții.