Categories
P2

P2.3 Selectarea problemei

Pentru a selecta problema pe care o va studia clasa voastră, veți realiza întâi o analiză a tuturor problemelor identificate. Dacă în urma acestei analize clasa voastră consideră că are suficiente informații pentru a lua o decizie, se poate trece la selectarea problemei, prin aplicarea procedurii de selecție stabilite anterior. În cazul în care clasa consideră că nu are informații suficiente pentru a lua o decizie, reveniți la pasul anterior și colectați mai multe informații despre diferite probleme de interes.

1. Analiza problemelor identificate

Scrieți pe tablă sau afișați într-un loc vizibil toate problemele pentru care a fost completat Formularul de identificare a problemelor. Puteți adăuga eventual și alte probleme, chiar dacă nu au fost obținute informații detaliate despre acestea. Analizați lista, începând cu identificarea problemelor asemănătoare sau identice. Dacă este posibil, grupați problemele foarte asemănătoare.

Lucrând pe grupuri, analizați fișe ale problemelor propuse de alți colegi, răspunzând pentru fiecare la întrebările de mai jos:

  1. Este problema legată de atribuțiile unei autorități publice (este o problemă de politică publică)? Dacă da, care este autoritatea publică responsabilă cu adoptarea de acte normative sau decizii în domeniul asociat problemei?
  2. Este problema considerată importantă? Dacă da, cine este afectat de problemă?
  3. Este problema formulată într-adevăr ca o problemă, deschisă către mai multe soluții posibile, fără a cuprinde deja o soluție în modul în care este formulată (de ex. dacă problema este formulată ca „absența unui bazin de înot“, ea nu oferă deschidere decât pentru o singură soluție. O problemă de genul „lipsa oportunităților de practicare a sportului și petrecere a timpului liber pentru locuitori“ poate avea mai multe soluții, printre care și construirea sau reabilitarea unui bazin de înot.)?
  4. Este posibilă obținerea de către clasa voastră de informații privind problema respectivă în vederea formulării unei propuneri de politică publică bine argumentate?
  5. Este realistă formularea în viitorul apropiat a unei politici publice care să soluționeze problema?

La unele dintre aceste întrebări veți avea probabil opinii diferite. Împărtășiți cu colegii argumentele voastre și ascultați cu atenție argumentele pe care le propun ei. În prima etapă este important să eliminați problemele pentru care ați dat, de comun acord, cel puțin un răspuns negativ la întrebările de mai sus. Dacă nu doriți să alegeți din lista de probleme și doriți să propuneți o problemă nouă sau să ajustați formularea uneia dintre problemele analizate, puteți face acest lucru.

Din acest proces va rezulta o listă de câteva probleme ce îndeplinesc criteriile necesare și care pot fi supuse la vot.

2. Aplicarea procedurii de selecție

Aplicați procedura de selecție stabilită și decideți care va fi problema pe care clasa voastră o va studia în profunzime. Verificați că puteți aduna suficiente informații pentru a putea realiza un portofoliu detaliat și pentru a formula o propunere de politică publică bine fundamentată și realistă. Este esențial ca decizia să vă aparțină (nu să fie impusă sau sugerată de profesori, director etc.) și în final să fie asumată de întreaga clasă, indiferent de problemele susținute anterior de diferite grupuri.

PORTOFOLIU

Pe parcursul realizării diferitelor activități ale acestui proiect veți obține sau produce diferite materiale. Păstrați aceste materiale pentru documentarea proiectului și pentru pregătirea prezentării publice. La Pasul 6 sarcina voastră va fi de a selecta și a organiza materialele adunate la fiecare din pașii anteriori. Dintre materialele cu care ați lucrat până acum păstrați (în format electronic sau fizic) fișa de analiză a problemei selectate, precum și sursele primare de informație pe care le-ați utilizat pentru completarea ei.

PROIECTUL VOSTRU ONLINE:

www.cetateanul.intercultural.ro

Introduceți pe platformă problema pe care clasa voastră a selectat-o pentru a fi studiată.

Categories
P2

P2.2 Criteriile de selecție

În unele cazuri, elaborarea de acte normative pentru soluționarea problemei este relativ simplă și corespunde capacităților administrative și financiare existente, presupunând alocarea transparentă, eficientă și echitabilă a resurselor publice disponibile. În alte cazuri, problemele sunt mai dificil de soluționat, necesitând resurse financiare ce depășesc capacitățile existente și implică uneori colaborarea între instituții locale, naționale și europene.

Unele probleme afectează un număr mare de cetățeni sau întreaga comunitate, în timp ce altele au legătură cu un grup restrâns de membri ai comunității. Desigur, unele probleme afectează direct elevii din școala voastră. Clasa voastră va avea sarcina să aleagă o problemă a comunității locale pentru care să propună ca soluție o politică publică. Deși problemele care afectează direct elevii din școala voastră vă pot părea mai accesibile, nu este necesar să vă limitați la ele. Puteți aborda cu succes orice problemă importantă a comunității.

Problema pe care o veți selecta trebuie să îndeplinească mai multe criterii:

  • să presupună adoptarea sau modificarea unei politici publice;
  • să fie o problemă considerată importantă de cetățenii din localitatea voastră;
  • autoritățile publice responsabile de adoptarea de acte normative în domeniul respectiv să fie situate la nivel local sau județean.
Categories
P2

P2 Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră

Pe baza cunoștințelor dobândite despre politici publice și folosind informațiile obținute despre diferite probleme ale comunității, clasa voastră va alege o singură problemă care va fi studiată în detaliu și pentru soluționarea căreia veți formula o politică publică. Alegerea acestei probleme se va face în mod democratic, printr-o procedură clară și acceptată de toţi elevii.

P2.1 Stabilirea procedurii de selectare a problemei clasei

Înainte de a discuta problemele identificate, este important să vă puneți de acord asupra procedurii pe care o veți utiliza pentru selecție. Este important ca procedura să fie clară pentru toți elevii înainte de aplicarea ei. O modalitate obișnuită de a ajunge la un acord legitim este votul.

Cum puteți selecta problema prin vot? Iată câteva exemple de proceduri de selecție:

Vot deschis sau secret și selectarea problemei care are numărul cel mai mare de voturi. Fiecare elev votează pentru o problemă pe care o consideră potrivită pentru a fi abordată de clasă. Dacă mai multe probleme obțin la egalitate numărul cel mai mare de voturi, se votează din nou și se alege dintre acestea cea cu numărul cel mai mare de voturi. Dacă egalitatea se menține, votul se repetă până când una dintre probleme se detașează;
Vot deschis sau secret în două tururi: indiferent de scorul obținut, problemele situate pe primele două locuri (sau mai multe, dacă sunt la egalitate), intră în turul doi, când se votează doar dintre acestea;
Votul pe grupuri. Se formează trei grupuri egale de elevi. Fiecare grup primește o treime din lista de probleme și selectează, prin consens sau prin vot, o problemă care intră în turul doi. Fiecare elev poate vota în turul doi una din problemele selectate de colegii din celelalte grupuri. Elevii nu pot vota problema selectată de grupul lor. Problema cu cel mai mare număr de voturi totale va fi cea selectată; un tur suplimentar poate fi necesar în caz de egalitate.

Exercițiu:

Discutați avantajele și dezavantajele fiecărei proceduri de selecție înainte de a lua o decizie.